Åpnere samfunn?

Et åpnere samfunn, et varmere samfunn, et inkluderende samfunn, mer demokrati og mer, er etter det tragiske som har skjedd blitt fremhevet i mange former og av mange offentlige personer. Og hvem kan være uenige i disse ordene? På samme tid pekes med neifinger mot folkets egne talestoler, nettet. Nettet er folkets, ikke politikerne. Ingen og alle eier retten til å bruke nettet. Plutselig snakker man om mer moderering, mer sensur. Begrensninger – men er ikke det nettopp det motsatte av et åpnere samfunn med større toleranse for ulikheter?

En gal massemorder har brukt nettet i forbindelse med sitt dokument – men bruker ikke alle nettet? Selv de mer kjente terroristgruppene bruker nettet. Men da kodet og skjult som regel (antar jeg). Nå er det mer enn tydelig at flere nettaktører i Norge, så som aviser o.l vurderer sterkt å innføre sensurlignende tiltak pga det som har skjedd. Og man må antagelig regne med at den sensuren vil gå i de vanlige innvandringskritiske Per og Kari’s disfavør – og dermed i favør av de innvandringsvennlige Ola og Sissel. Selv om ingen våger (enda) si dette direkte så kan man enkelt tolke mellom linjene. Er dette demokrati slik vi kjenner det, slik vi vil ha det? Eller et åpnere samfunn? Neppe. Det er forståelig at man i denne fasen nå holder stramme tøyler og til og med stenger muligheter for kommentering, men ikke at det skal bli en nærmest permanent ordning.

Her er f.eks Aftenposten: http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article4185766.ece

Hva med Facebook? Skal norske myndigheter – eller deres representanter nå kreve en eller annen administratormulighet som skal gjelde for norske brukere? Hva med de norske bloggsamfunnene? Skal det utnevnes personer til å overvåke og sensurere disse og? Selvsagt en umulighet (håper jeg inderlig), så det som vil stå tilbake blir antatt at aviser etc driver med sensur av debattsidene deres, og med deres meninger/forståelser av hva de vil godta eller ikke at folk mener. Selv om jeg er nesten aldri deltagende i slike debatter så synes jeg det nå snakkes og handles for mye i affeksjon og uten begrunnet fornuft. Dette handler ikke om normale nett-og debattregler, men noe nytt. Premissbasert (og politisk) moderering. Jeg er for at man må ha vanlige nettvettregler og slette f.eks personsjikane, men skal man nå og tilleggsmodere/sensurere folks politiske meninger på spesifikke områder?

At en sinnsyk person begår grusomme handlinger, handlinger som er uten sin like, betyr ikke at norske alminnelige nettdebatter etc har delskyld i. Så hva mener man egentlig – skal folket tvinges til å bli «snillere»? Hvordan blir det et åpnere og mer tolerant samfunn av den tanken? Man kan ikke tvinge folk til å endre meninger med å tie de ihjel eller slette deres meninger fordi de ikke er stuerene pr nå. Dessuten er faren mye større for at de (få) som virkelig er ekstreme i hodet da vil trekke under jorden til uoppnåelige områder av nettet, altså helt utenfor allment innsyn. Etter min oppfatning må dette være et mye verre alternativ.

Og debatt handler om mye mye mer enn innvandringspolitikk, dog antar jeg at det er i hovedsak debattering av innvandringspolitikken som vil bli fulgt med argusøyne og slettepenn. Hva med politiet? Skal de og måtte modere seg når de uttaler seg i kriminalsaker hvor innvandrere står bak? At antagelig halvdelen av befolkningen er kritisk til hele eller deler av dagens innvandringspolitikk betyr ikke at de ikke har et varmt hjerte til de innvandrerne som allerede er her, nei det handler mer om hva dagens politikk innebærer for fremtidens generasjoner – noe som og gjelder for de fleste politiske områder som folk har meninger om. Innvandring er kun en av bitene i totalpolitikken.

Og «skremselspropaganda» er nevnt flere ganger nå, altså at folk må slutte med «skremselspropaganda» om innvandring – men hva hvis folk er redd for fremtiden fordi de mener at vi tar inn for mange innvandrere – skal de nektes å være bekymret? Eller nektes å si det høyt. Hva med statens propaganda som f.eks at nå må alle jobbe lenger og få mindre pensjon ellers tar oljefondet slutt innen da eller da? Eller at nå må dere slutte å kollidere og drepe hverandre i møteulykker, ellers setter staten ned farten til gangfart fordi staten har ikke råd til midtdelere på veiene. Eller: Nei, vi må øke skatten og avgiftene du betaler, ellers øker ikke Norges sparegris mye nok, uten er vi ikke rikest i verden og da blir det svart brød og vann på alle. Hva med: Dere må forstå at vi må kle Norges land med vindmøller og bygge ut alle vassdrag og bekkefall – ellers må Europa lage kraft med olje og kull (NB! Husk å ikke nevne for folket vårt gass-salg!). Får vi lov å mene noe om denne type ekte skremselspolitikk? Eller er den mer gyldig fordi den kommer fra styrende politikere?

Folk må ha lov å fritt mene noe om fremtiden med utgangspunkt i enhver tids politikk, uten har vi gitt opp fullt demokrati i dette landet. Og da har vi tapt noe av det viktigste vi eier. Jeg synes at flere innvandringsvennlige (og AP-tilhengere) nå bør moderere seg i sine uttalelser, det er de som nå driver ekte skremselspropaganda mot mennesker som er kritiske til innvandringspolitikken. Det nærmer seg snart en duft av hets i det de holder på med nå. Hvorfor modererer ikke avisene deres utspill? Man får en følelse av at disse nå gis fri adgang uten grenser.

Man kan ikke la affeksjonshandlinger i nåtid ødelegge pilarer i fremtidens demokrati og retten til å ha frie selvstendige meninger. Takler ikke debattforumseierne det frie ord lenger får de heller legge ned sine forum – det er bedre enn at folk skal prøves styrt inn i en forhåndsbestemt retning. I disse tøffe tider gjelder det å holde hodet kaldt for fremtidens skyld. En gal person bør ikke få sette fremtidens dagsorden..

21 kommentar to “Åpnere samfunn?”

 1. Tante Sofie Says:

  Takk, Tor !

  Jeg har et tankekors til. Nå skal terroren bekjempes, proklameres det. Hva med den massive støtten vår regjering gir til Hamas? En terrororganisasjon ………

  • Tor Vidle Says:

   Det er mange eksempler man kunne tilføyd Tante Sofie. Jeg hadde tenkt å la dette ligge en stund til, men ser at stadig flere offentlige personer er på banen og vil på flere måter stramme inn/regulere/overvåke folks meninger i f.eks debatter. Kristin Halvorsen er allerede ute og vil (som vanlig) stramme inn, begrense.

   Dette handler ikke kun om innvandringsdebatten, men alt som omhandler politikk og samfunnsutvikling. Typisk nok kan det virke som om politikerne fremdeles ikke forstår at mer åpenhet og forståelse betyr at de selv er i første rekke de som må komme seg ut av deres kuber og ikke minst forstå at det er de som skal lytte til folket og ikke motsatt som de lever i villfarelse omkring.

   Det er ikke uten grunn at det råder en betydelig politikerforrakt i landet vårt, det er mange grelle eksempler på at rikspolitikere særlig, overkjører mennesker og småsamfunn. Mastesaken i Hardanger er et skrekkeksempel på hvor lite rikspolitikere forstår av enkeltmennesker og hva som betyr noe for deres livskvaliteter. Oppdrettsnæringens nærmest frie tømmer fra rikspolitikerne i minst 2 tiår har nesten utryddet villaksen i Norge – dette rammer mange, mange småsamfunn rundt i landet vårt, småsamfunn som både hadde sitt inntektsgrunnlag fra turismen rundt laksefiske – og ikke minst den betydelige rekreasjonsverdien dette hadde for alle disse lokalsamfunnene.

   Det er veldig mange saker som engasjerer folk og som de reagerer på – noen ganger virker det som om rikspolitkerne ikke fatter at folk som bor utenfor Oslogryta/Østlandet og har sine menneskelige behov, sine livskvaliteter de ønsker å verne om.

   Etter min mening er det politikerne selv som helst bør være adressen for de vakre ordene de nå har servert, det er egentlig de som er nøkkelen – men om de noen gang vil evne å forstå det er tvilsomt.

   Halvorsen mm: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7731636

   Tor

 2. Ronja Says:

  Kansje en måte å begrense faren for lignende tragedier som den Norge nå har opplevd, er å heller konsentrere seg om å ta vare på og å integrere de flyktninger/asyslsøkere som allerede har fått innvilget opphold i landet, og – stramme inn på inntak av nye så langt det er mulig – til den oppgaven er fullført? Kansje også gi nye landsmenn/kvinner grundig opplæring i Norsk Lov og kultur, ikke minst når det gjelder likeverdighet og respekt mellom kvinne/mann – med konsekvenser.

  Dumsnillisme fra regjeringens side – uten at de på forhånd har forsikret seg om at de har flertallet av Norges befolkning i ryggen – kan vel umulig være positivt for noen på sikt?

  Hjelpe kan vi og skal vi, mener jeg, men kansje det kan gjøres på en litt annen måte for å unngå kulturkollisjoner og en mulig oppblomstring av rasisme. Bedre vel å være føre var enn etter snar?

  Hvilke(t) land på denne kloden har mestret blanding av store folkegrupper med grunnleggende forskjellig kultur, over tid – med fred ? Ingen, tror jeg?

  Skal vi virkelig tro på at Norge skal mestre noe som ingen andre har mestret før oss? Skal virkelig denne generasjonen få ta den risikoen uten sikkert flertall i befolkningen – på våre etterkommeres bekostning ?

  • Tor Vidle Says:

   Du er inne på en del elementer her som jeg tildels kan si meg enig i Ronja, men det viktigste må være at politikerne våkner og ser sin rolle i helheten, dvs dette med mangelen i toveiskommunikasjon med folket. Det er folket som skal sette dagsorden for politikerne, ikke som nå hvor det på de fleste politiske områdene er motsatt.

   Det jeg ønsket med dette innlegget var å sette fokus på tankene til endel offentlige personer/politikere som i seg selv er gode, men at de ser ut til å ikke evne å forstå at de selv er i en nøkkelposisjon for å lykkes. De må rett og slett komme seg ut av sin egen boble og snakke med folket – og virkelig prøve å forstå hva folket ønsker og mener om nåtiden og fremtiden. Det er folket sammen som må skape fremtiden, ikke en liten gruppe politikere som har visjoner om å styre folket dit de vil.

   Mye i dette landet ville vært bedre om vi hadde hatt politikere som virkelig var på likefot med resten av landets befolkning i forståelse. I dag er det nærmeste de kommer folket stort sett i noen valgtaler hvert 2 år, og selv da er det helst enetale. Etter min mening burde vi ikke tillatt livstidspolitikere – de blir for varme i trøya til slutt, mister bakkekontakten og går ut på dato.

   Nordmenn er sett samlet et tolerant folk – men de må få lov til å bekymre seg om forskjellige deler av f.eks politikken uten at politikere skal bestemme om det er legitimt.

   Tor

   • knuteinarpsol Says:

    En liten kommentar til det du sier ang livstids politikere. Min bestefar var av den oppfatningen av at politikere skulle sitte en periode (4år) og da skulle de tilbake i vanlig arbeid igjen, på den måten måtte de leve etter egne vedtak når deres politiske periode var over.

    Da tenker jeg vedtakene hadde sett litt annerledes ut. Og det politiske Norge hadde nok sett litt annerledes ut enn det det gjør i dag.

    Livstids politikere, som du kaller det og det er jo det dem er, vil jeg påstå lever ganske uberørt av egne vedtak. Sikre jobber, godt betalte, goder, og pensjonsordninger en arbeidsmaur bare kan se langt etter.

    Livstids politikere er nok ikke folkets beste.

    • Tor Vidle Says:

     Det er mange som mener at politikere ikke burde sitte lenger enn x antall perioder på stortinget (antaglig heller ikke i lokalpolitikken burde det være livstid for de som ønsker det). Hvor mange perioder/max antall som ville bært en praktisk gjennomførbarhet i seg er jeg usikker på.

     Dagens rikspolitikere er ofte det vi før kalte «broilere» dvs de har ikke hatt noen – eller svært liten praktisk erfaring med arbeidlivet. De er yrkespolitikere fra dag 1 av. Og dette, samt at miljøavstand til grasrota synes å ha blitt større de senere årene, kan være årsaken til den tilsynelatende dårlige hørselen til flere av våre politikere. Og skulle de velge etter mange perioder å gå ut så får de ofte servert på fat politiske nære alternativer som f.eks Fylkesmann – dermed er de enda med en fot innenfor.

     Rekrutteringen synes i dag å stort sett skje via ungdomsnivået, altså før et yrkesvalg er prøvd over tid.

     Med dagens valgordning hvor en valgkomite bestemmer listene er det lite velgerne i praksis kan gjøre for å snu noe reelt sett.

     Tor

 3. luxcat Says:

  Hehe😀 Ronja har visst ikke fått med seg at dette var en etnisk norsk, siden det er innvandrerne som skal taes. Eller kanskje hun er av den oppfatning at uten innvandrere, ingen høyre-ekstreme?

  Og i det du sier, Tor, er jeg stort sett enig.

  • Tor Vidle Says:

   Angående din kommentar til Ronja: Jeg synes at folk må (og særlig nå) få si hva de har på hjertet uten at noen bør prøve å skåre billige poenger luxcat. Nå var du på lavmål synes jeg, mulig du ikke helt ser at du og nå går i den affeksjonsfella vi ikke bør etter det som har skjedd. Du av alle er burde være for klok til å drive den typen rimelig lavtslående retorikk🙂

   Tor

   • Ronja Says:

    Takk Tor.

   • luxcat Says:

    Ok, Tor. Du skuffer meg! Hvem er det som forsøker å skåre billige poenger når innvadrerne og innvandringspolitikken skal henges ut til tross for at det er en høyre-ekstrem som står bak?
    Kyss Ronja bak, det er omtrent der dere er😀

    • Tor Vidle Says:

     Nånå – tror du takler at jeg napper deg litt i det ene av dine ører. Og tror bestemt at du vet hva jeg mente, og hva du selv egentlig mente med den kommentaren din til Ronja.

     Faktisk har hun et godt poeng i at vi bør først ta oss bedre av de som allerede er etablerte før kranene blir for åpne til at vi makter å ta igjen etterslepet. Noe av årsakene til konkrete problemer (og gnisninger) som kan oppstå er nettopp at vi alltid har ligget på etterskudd i integreringen – selv om det er et punkt i selve politikken og ikke har noe med den tragiske saken å gjøre så er det heller ikke ment å være et moment i den konkrete saken (slik jeg tolker det).

     Det er og blir vanskelig nok (i lang tid) å mene noe som helst mot innvandringspolitikken som føres av AP etter det som har skjedd – jeg merker selv aversjonene nappe i fingrene og har vel mest lyst å tie helt, men det blir på en måte og feil hvis hverdagen ønskes tilbake. Jeg mener og at slik situasjonen har blitt bør vi derfor og være varsomme med å dra antydninger til paralleller som poeng når uenighet finnes. En av årsakene til at jeg skrev dette innlegget er nettopp fordi jeg nå føler at div offentlige (innvandringstillhengende) personer synes nå å trekke ufine (og ukloke) veksler på situasjonen som har oppstått. Og det skaper bare enda mer problemer på sikt.

     Du overlever nok nappet i venstreøret🙂

     Tor

     • luxcat Says:

      Vel, jeg blir uvel av at man anriper innvandringen til og med NÅ. Det piller liksom ingen rolle om det var en etnisk norsk, det er innvandringens feil uansett.
      Og jeg minner om at den politikken som føres er delt i stortinget, med unntak av FRP.

      Og hvis det ikke var ment å være et innlegg i debatten etter 22/7, som du viser til i hodedinnlegget, ja da er det jo fullstendig svimmelt!

      Andre får tenke hva de vil, bevares. Men jeg har fått evig nok av å stryke til dels rasistiske og anti-muslimske på ryggen i et forsøk på å få dem til å forstå (og da mener jeg ikke deg eller Ronja, men FRP).

      • Tor Vidle Says:

       Jeg forstår, men forstår du at kanskje andre kan reagere på det motsatte? Dvs at mange innvandringvennlige nå mer enn antyder at det nærmest er en felles skyld fordelt mellom alle innvandringskritiske? Det er jo en til de grader vrangforestilling som ikke bør få utvikle seg. Faktisk er det «innvandringsvennlige» som nå fyrer under bålet synes jeg – i stedenfor burde de holde kjeft akkurat nå. Hadde det ikke vært slik hadde jeg heller ikke skrevet dette innlegget, et innlegg jeg kviet meg for å legge ut allerede nå.

       Det er en grusom sak, ubeskrivelig og ufattelig – jeg sliter enda med å ta omfanget inn.

       Nå er nok du og mer mettet av uendelige debatter over år omkring innvandring, faktisk er det ikke et tema jeg er så særlig opptatt av å mene noe seriøst og sterkt om i tide og utide, ikke her på bloggen ihvertfall. Ikke hadde jeg heller giddet i lengden å diskutere i politiske debattforum særlig lenge pga ukulturen som ofte finnes der. Jeg tror heller ikke de få «anti» menneskene der er særlig representative i forhold til de RL-menneskene som er kritiske til hele eller deler av den politikken.

       Men antatt blir det en god stund til jeg skriver flere innlegg om dette, det er ikke politikk jeg ønsker å ha som hovedgrunn for å ha en blogg. Jeg stemmer ikke FRP, men da pga helheten som er tvilsom i mine øyne. Men vi behøver like mye FRP som SV i det politiske landskapet for mangfoldet skyld.

       Håper øret er på bedringens vei🙂

       Tor

       • luxcat Says:

        Vi leser nok ting forskjellig… Det jeg leser av kritikk rundt omkring der du sier «…at det nærmest er en felles skyld fordelt mellom alle innvandringskritiske?», er at man mener det er på høy tid et visst parti demper ordbruken og retorikken.

        Og jeg, som aktiv på debattfora flere steder, så raskt det samme blablaet jeg ser fra Ronja her. Man forsøker å skyve ting over på innvandrerne uansett! Så jeg er ikke enig med deg i at det startet med at innvandringsvennlige tok munnen for full (for situasjonen).

        Men én ting er vi i alle fall enige om, og det er at man skal kunne være kritisk til både det ene og det andre, det er derfor vi hegner om ytringsfriheten. Jeg, for min del, håper det blir MER frie ytringer etter dette, da det er vanskelig å slåss mot holdninger man ikke kjenner til.

        • Tor Vidle Says:

         Vi ser nok dette fra forskjellige vinkler tydeligvis. Det er mange i selv AP som er kritiske til innvandringspolitikken, ja i alle partier finnes det kritiske mennesker, så det er ikke bare i FRP. Men de som nå åpner kjeften og etter min mening benytter situasjonen rimelig rått til fordel for deres synspunkter er nesten kun innvandringsvennlige.

         Man kan ikke nærmest tvinge folk til å la være å ha sine egne meninger eller bekymringer. Men slik det fremstår nå skal folk helst tie med sin kritikk, for det pekes på en syk massmorder og mer enn antydes at han kan ha blitt påvirket av alle innvadringskritiske meninger. Jeg tror ikke særlig mye blir forandret i folks meninger, frykt osv pga dette. Ingenting er reelt sett forandret angående de forhold mange er kritiske til. Og minst 50% av oss er kritiske til hele eller deler av innvadringspolitikken som føres – og det burde heller de som er innvandringskåte ta inn over seg, de har ingen enerett på folkemeningen. Det hele minner mye om EU-ivrige politikere som til tross for Nei fra folket aldri gir opp og skal stadig ha nye omkamper fordi de vet best og vil aldri gi opp – vi som er imot er jo bare en innsnevret uvitende gjeng potetbønder.

         Du snakker om at du håper det blir mer frie ytringer etter dette, et paradoks når du ikke ser hva som skjer når alle disse slu menneskene nå benytter sjansen til å kneble og legge føringene for hvordan debatten skal være, eller konkret hva folk kan mene og si. Det er en håpløs situasjon. Selv jeg blir påvirket av det massive fyfy og gidder ikke/orker ikke akkurat nå komme med motforestillinger av betydning, f.eks kunne jeg linket til en samleside jeg plutselig oppdaget via en avislink. Den er en samling av artikler fra mange norske aviser og viser til mange konkrete tilfeller hvor vi på en håpløs måte tilpasser samfunnet i det små etter krav fra særlig muslimske miljøer – selv jeg ble rimelig overrasket over hvor urimelige mange av disse kravene er, og ikke minst at politikere og andre gir etter, og ofte må våre verdier vike, enten de er i skoleforhold eller annet.

         Men jeg gidder ikke nå rote i dette som uansett er en del av virkeligheten i Norge, og som og viser hvorfor mange er bekymret for utviklingen. Slik det nå har blitt er det ikke langt til en følelse (for mange antar jeg) at selv om man kun viser til realitetene så får man argusøyne på seg og blir mistenkeliggjort, nesten som om man har en agenda som bør sjekkes. Er det slik vi skal ta innvadringsdebatten i fremtiden? Tie med det som bekymrer folk.

         En annen alvorlig sak er at nå ser AP ut til å få en megaoppslutning til valget, og kun pga ensporet sympati omkring en eneste sak, det er ikke noe som er politisk begrunnet, deres politikk er akkurat den samme nå som før. Jeg synes det er tragisk hvis så mange nordmenn er så til de grader uvitende om politiske forhold, og henger seg på en sympatibølge for Jens. Pga den uvirkelige situasjonen burde kanskje valget blitt utsatt til folk kom seg ut av den rusen/suggesjonen, og landet på jorden igjen.

         Det snakkes og vidt og bredt om alt som nå skal «tas tilbake» – men hvor blir det av å ta tilbake realitetene i hverdagen? Forstå de faktiske forhold og komme seg ut av suggesjonen, det er tross alt mye annet som ikke må glemmes. At AP og kjører hardt på at de skal ta tilbake Utøya synes jeg er uvirkelig og lite hensynsfullt ovenfor ofre og pårørende, Utøya kan aldri bli det samme lenger, det er en for alvorlig hendelse som selv ikke AP kan få folk til å ikke bli berørt av i lang lang tid fremover. Utøya burde av respekt heller bli et minnested over alle AP-ungdommenene som mistet livet. Kan ikke med beste vilje se at noen kan i ettertiden sitte der og kose seg med pølse på bålet og synge politiske sanger. Mange som uttaler seg nå er situasjonen og realitetene lite voksen.

         Noen burde og stagge pressen som enda lever i en orgierus og har nesten glemt resten av verden, og resten av Norge. Ton ned, og la de direkte berørte nå få sørgero og slippe å lese om hvert åndedrag og hver detalj fra massemorderen.

         Jeg vet ikke om jeg har mer å si om denne saken nå, er rimelig mettet. Vi burde og begynne å blogge om noe annet igjen, dersom vi skal skrive mer.

         Tor

         • Tor Vidle Says:

          Et lite eksempeltankekors jeg glemte:

          I Norges hovedstad er det mest brukte guttenavnet nå (på nyfødte) «Mohammad» – tror du ikke slike ting kan få mange til å undre seg, og sågar bli bekymret, eller spørre om hva som skjer, egentlig? Eller mener du folk ikke skal/bør få ha tanker og spørsmål om det?

          http://dittoslo.no/nyheter/mohammad-og-sara-er-mest-populere-1.5982834

          Tor

         • luxcat Says:

          Ja, det finnes innvandringskritiske i alle partier, til og med i SV. Men det var ikke poenget NÅ. Poenget er at det er en merkelig timing å angripe innvandringen og innvandrere nå. Ikke i og for seg og alene, men som et tilsvar til et innlegg (ditt) som omhandler 22/7.
          Ellers så bør et hvert menneske med vettet i behold se at det er STOR forskjell på demagogikken og retorikken fra freppere som Amundsen og Tybring Gjedde, og på å framlegge edruelige argumenter for f.eks. å begrense innvandringen. Det er stor forskjell på å segregere og på å integrere, og FRP er sørgelig nok talerør for det førstnevnte.

          Så! Jeg reagerer ikke på at Ronja er innvandringsfiendtlig, det har hun da vist i mange innlegg tidligere, det er det at hun benytter 22/7 (so ditt innlegg jo handlet om) til å angripe innvandrere.

          Og du er ikke den eneste som ikke har giddet. Jeg tenkte også på å skrive en blogg med henvisninger til diveres freppere og vise til hvordan de nører opp under (for ikke å si skaper) muslim-fiendtlighet og til og med rasisme. Men jeg har latt det være.

          Jeg tror heller ikke AP mottar så mye rene sympatistemmer, men en del vil nok stemme AP pga Stoltenbergs opptreden, en del sofavelgere har hoppet opp av sofaen, og i krisetider samler man seg ofte om den sittende regjeringen. Finanskrisen vant valget for de rød/grønne-sist for eksempel. Så jeg tror nok at deter andre mekanismer enn ren sympati ute og går.

          Ellers er jeg helt enig i at det blir for mye.

 4. virre509 Says:

  Frp har IKKE løsningen på invandring… Vi lever i en global verden, invandring er fortid,nåtid og fremtid.:)) lik det eller ikke, men virkeligheten er sånn. Men du ? Folk har alltid vandret.:)) ergo er dine bekymringer om vår kultur ubegrunnet:))

  • Tor Vidle Says:

   Jeg tror ikke noen partier har noen løsning alene, fellesløsninger er nok antagelig bedre siden disse avspeiler bredere i folket, noe som er viktig i såpass betydningsfulle saker for fremtiden. Det er f.eks ikke uten grunn at man må ha folkeavstemming i EU-spørsmålet, selv om det er en annen dimmensjon, vil det og ha betydelige konsekvenser for fremtidsnorge, det er rimelige forskjeller mellom ja eller nei og konsekvensene i deres ytterpunkter.

   Nå mente ikke jeg at man skulle ha folkeavstemming angående innvandringspolitikken. Men om politikerne hørte bedre etter hva folket virkelig mente så ville ikke det skadet særlig tror jeg bestemt. Norges fremtid er tross alt folkets – og ikke en gruppe politikere’s alene.

   I noen saker er folkemeningene/grasrota viktigere enn i andre.

   Tor

 5. virre509 Says:

  Vår kultur må og vil forandres, bare slik blir vi klokere:))


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggers like this: