Frustrerte unge menn.

Sakset fra en kommentar: «Likestilling går alltid i damenes favør noe som var målet med likestillingsloven.» Kommentaren er fra en artikkel i Aftenposten som har samme overskrift som min. Artikkelen (og kommentarene) er en tankevekker og i bunnen ligger et frustrasjonsbrøl fra en 15 år gammel gutt som skrev bla i et innlegg i samme avis:

«Gutter er fritt vilt. Vi presses fra alle kanter på grunn av vårt kjønn. Jentene beskrives som best i alt, og en kan ikke lese en avis eller se på TV en eneste dag uten at en eller annen såkalt ekspert har funnet ut at jenter er best i lesing, matte, golf, boksing, ledelse, IQ, EQ og sex, for bare å nevne noen få temaer, der det hevdes at jenter utkonkurrerer gutter….. Jentene styrer utviklingen – vi gutter har ikke så mye vi skulle sagt. Skolen fungerer på jentenes premisser. Man skal sitte stille og høre på læreren – det belønnes. Dette er resultatet av mange år med likestilling, som nå har gått for langt.»

En rektor: «Guttenes problem er at de møter damer hele veien, kvinnelige lærere som ikke alle orker å ta tak i bråkete gutter. De møter et system som er for feminint, for utydelig og for lite praktisk.»

En 17 årig gutt fra en småkommune: «Jentene vil til byen. Til det store og fine i Oslo eller Paris. Vi gutta har det store og fine her, vi.»

En professor: «Kjønnsbrøken endrer seg dramatisk på bygda. Jentene drar i større grad enn guttene ut for å skaffe seg høyere utdannelse. Denne splittelsen i samhandling mellom kjønnene varer ved, også når guttene skal finne seg partnere. De gjenværende mennene må registrere at nær halvparten av jentene er dratt.»

En annen kommentar: «Menn har et kjønn, mens kvinner er et kjønn…»

Det står såpass mye tankestoff i artikkelen og i kommentarene at jeg nær sagt kunne sitert det meste, men siden det er en lang sak så anbefaler jeg heller å lese artikkelen for de som er interessert i dette:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4126661.ece

Det er og en faktaboks i artikkelen:

Fakta: Jenter, gutter og skolegang

 • Fire av ti norske jenter tar høyere utdannelse.
 • Bare én av fire gutter gjør det samme.
 • Hvert år begynner 50.000 norske 16-åringer på videregående skole. 20000 av dem dropper ut eller blir hengende etter. Flertallet av dem er gutter.

 

Samtidig leste jeg i lokalavisen i dag at man skulle sette i gang et prosjekt her i fylket for å finne ut hvorfor så mange unge menn/gutter falt av lasset og ble satt utenfor og uføretrygdete.

Er det virkelig blitt slik at det rimelig sterke fokuset på at likestilling (og da med i praksis ensidig fokus på likestilling for kvinner) skal gjennomføres her i landet med nær sagt alle midler, nå er i ferd med å skape betydelige og økende problemer for unge gutter/menn – og de gutter som er på vei i sin oppvekst? I en annen artikkel for ikke lenge siden i lokalavisen ble det vist til at jenter var best likt i skolen av lærerene, og særlig av de kvinnelige lærerene. Når man så legger til at det er en stor overvekt av kvinnelige lærere i grunnskolen får man et ekstra moment i feil retning. I tillegg bør det og tas med det faktumet som finnes i barnehagene: Det er i praksis kun få menn totalt som jobber i barnehager, dermed kan man nesten hevde at barnehager er et rent kvinnedomene.

Samtidig er det og antydet at kvinner har problemer med å forstå gutter/unge menn og ikke minst deres behov som er annerledes enn jenter generelt på flere områder i oppveksten. Et paradoks når gutter nå har stort sett kvinner å forholde seg til i den viktige perioden i livet.

Jeg mener at de tegnene som nå dukker opp i kjølvannet av det sterke likestillingsfokuset er bekymrende for utviklingen inn  i den moderne fremtid. Når det gjelder yrker og retningen landet går i, er det sterkt beklagelig at hovedfokuset i lang tid har lagt på «alle til høyere utdannelse», dette taper særlig gutter på. Det er en total skivebom å tro at Norges befolkning sammenlagt er naturgitt med en større IQ enn andre lands befolkninger. Pga dette ensidige politiske vedtaket (som egentlig og ble vedtatt som endel av likestillingspresset for å legge til rette for kvinners utdannelse) har vi lagt grunnlaget for stadig færre praktiske yrkesvalg – og i dag besettes praktiske yrker ofte av importert arbeidskraft. Hvis noen enda tror på at vi er et land av enere så må de som tror dette jammen gå i tenkeboksen.

Men hvorfor øker andelen kvinner som tar lang utdannelse, men ikke hos guttene? Det er betimelig å spørre seg om det siden gapet mellom kjønnene stadig øker på det området. En delvis plausibel forklaring jeg leste om var at norske jenter fant en lang studentperiode mer fristende enn gutter. Altså at mange jenter trives i studenttilværelsen med sin frihet, venninner, reiser og urbane kafèliv – noe som ikke fristet like mye de mer praktiske guttene som heller vil bli ferdig kjappest mulig med skolen og komme seg i jobb. Denne forklaring kan stemme med det kjente som går på at «kvinner av natur er bedre livsnytere enn menn» – og med norsk studiepolitikk er det jo rimelig tilrettelagt for en lang studentperiode om det er ønskelig.

Så kan man og si som en «ungdom» på snaut 30 som jeg kjenner: «I dag er vi ikke 20 år før vi er 30» – det han mente var at samfunnet er blitt slik at den frie ungdomstiden er øket med 10 år  før man behøver tenke så mye på voksenansvar. Samfunnet godtar at man i dag er ungdom lenger, på en måte et produkt av vår velstand. Men som og kan skape store overgangsproblemer når unge mennesker i så lang tid har blitt vant med en fri tilværelse og plutselig må ta fullt ansvar for både seg selv og kanskje en familiesituasjon. Fra arbeidslivet er det et stadig økende fokus på det forholdet som oppstår når en person blir langvarig sykemeldt, dvs at jo lengre tid borte fra arbeidet jo større sjanse for å falle ut. «Unge mennesker bør aktiviseres» het det før – og kanskje er det slik at unge mennesker takler dårligere å ha en for lang frihetsperiode enn generasjonen over som allerede har måttet ta fulle ansvar over en lang periode, og derav vet at en fri tilværelse ikke varer evig – og er bedre psykisk forberedt på at ansvaret kommer (igjen).

Over rimelig kort tid historisk sett, har samfunnet vårt utviklet seg betydelig, vår nyrikdomstilværelse er en stort part i dette, men og likestillingskjøret som har vært massivt – og kanskje for ensidig fokusert. For oss som er litt oppi årene er det mye lettere å nøkternt se utviklingen over tid enn de som er i de ferske påvirkete generasjonene. Personlig mener jeg at det er meget bekymringsfullt hvis vi nå er i ferd med å gjøre stadig flere gutter og menn om til tapere fordi samfunnet i sitt ivrige likestillingskjør har glemt at gutter og menn har og sine behov. Til syvende og sist vil kvinnene og tape på en slik utvikling.

Spørsmålet er nå på en måte snudd til motsatt adresse: Vil kvinnene nå støtte opp om en likestillingsutvikling med fokus på menns behov? Kvinner bør heller ikke glemme at de har/får sønner selv og..

16 kommentar to “Frustrerte unge menn.”

 1. Et liv å l... Says:

  Jeg har også lest den artikkelen, og linket inn den på Facebook. Det her er virkelig å ta på alvor.
  Kanskje kvinner og menn kunne gå utenom seg selve en stund å tenke på hvordan de ønsker at deres døtre og sønner skal ha det. Nok ønsker vi vel at gutter skal ha like gode muligheter til å blomstre som jenter. Det skal ikke være noen forskjell. Både gutter og jenter trenger å bli sett for de fine mennesker de er.
  Alle typer av yrken trengs, ellers skulle samfunnet ikke fungere.
  Kanskje vi ska bytte ut ordet likestilling til ordet likeverdi.

  • Tor Vidle Says:

   Tror den saken har fått litt oppmerksomhet både her og der ja. Hvor man bør starte først er jeg usikker på, men føler vel at nå går det litt mye på skakke. Viktig at unge mennesker sees på fra rette vinkler og at man bør snarest mulig innse at jenter og gutter aldri kan bli ens like, og at samfunnet (og politikken) må våkne opp og forstå dybden i det som skjer over tid nå.

   Vi er muligens verdensmestere i likestilling og tilrettelegging for kvinner, men slettes ikke angående menn.

   «Likeverdi» høres noe bedre ut, men da må verdi innbefattes naturlige kjønnsforskjeller.

   Tor

 2. luxcat Says:

  Min første tanke er at dette ikke kan knyttes ensidig opp mot likestillingspolitikken. Det bør i høyeste grad også knyttes opp mot utdanningspolitikken! Etter hvert som flere og flere har tatt vgs, og selvsagt også høyere utdanning, så har det blitt et kunstig behov for å utdanne absolutt alle til et høyere nivå enn egentlig nødvendig. Hva i all veden er poenget med å prakke på guttene som tar maskin og mek, tømrer osv masse Ibsen og engelsk og fandens oldemor? DER er jo grunnen til at de dropper ut! Vi, staten, forklarer det med at alle bør ha en viss kunnskap + at om de skulle ombestemme seg og heller ville studere enn å bli mekaniker, så trenger de kun et ekstra påbyggingsår, og slik ofrer vi en hel del unge menn…

  Ellers er jeg helt enig i, at barnehagene og grunnskolen (spesielt barneskolen) trenger flere menn, men hvordan skal vi få dem dit? Spesielt i dag, hvor mange gutter vokser opp med kun mor, så blir den ensidige kjønnspåvirkningen en belastning. Kan jeg som kvinne forstå hvordan hormonene herjer en unggutt? Selvsagt ikke! Jeg kan lese meg til det, men for å virkelig forstå, så må man ha opplevd det selv (tror jeg).

  For min egen del, så må jeg likevel si at jeg jevnt over liker guttene bedre enn jentene. De er ærligere, de tar konflikter mer direkte, de er tøffere, og jeg liker de «tøffeste» guttene aller best. Kanskje fordi de er en utfordring?
  Og må legge til: Skolesystemet har aldri vært mer åpent for utagerende gutter, dem med makk i ræva. For 50 år siden fikk man et klask i bakhodet, meldinger, linjalet over fingrene etc for den minste forseelse, så guttenes frustrasjon over skolesystemet kan umulig skyldes likestillingspolitikken?

  • Tor Vidle Says:

   Kanskje ikke direkte alltid, men svært ofte en indirekte konsekvens av det massive fokuset i likestillingspolitikken som gjennomsyrer hele det norske samfunnet. Utdanningspolitikken, vel, er det ikke nettopp der det er en betydelig ubalanse som en følge av lang tids skjevt overfokus og glemsel av hannkjønnsbehov og hensyn i å ivareta disse på lik linje med det motsatte kjønn?

   Og helt klart er det feil og slettes ikke ihensyntagende til gutters behov at de skal måtte både i barnehage og skole stort sett måtte forholde seg til kvinner, og kvinner som ofte ikke forstår gutters behov – hadde det vært motsatt ville det garantert blitt ramaskrik og enormt politisk trykk mot å forandre en slik situasjon. Så kan man si ditt og datt om hvorfor menn er mangelvare, men det løser ingenting (ei heller å «skylde» på menn). Det er politikernes ansvar å utjevne slike forskjeller på et særdeles viktig oppvekstområde for barn. Hvordan de løser det er deres problem. Hvis man tar en hypotetisk 180 grader: Tror du samfunnet (og særlig kvinnene) ville godtatt barnehager med 90% mannlige ansatte? Neppe, det ville blitt krig.

   Akkurat når det gjelder barnehager og mangelen på menn er det og mye et samfunnskapt problem og ikke minst enkelte kvinners holdning til menn som er håpløs. Det er nesten slik dersom man ser nøkternt på forholdet, og tar med endel saker som har skjedd, at menn som kjønn er nærmest stemplet til å være potensielle overgripere.

   F.eks har det vært håpløse enkelttilstander såvidt jeg har lest her lokalt at menn som har prøvd å jobbe i barnehage nærmest har blitt frosset ut og mistenkeliggjort av kvinnelige ansatte og kvinnelige ledere – og allerede før første arbeidsdag. Noe annet kan man ikke se det som når enkelte menn har fått særskilte arbeidsregler bare pga kjønnet (f.eks at barna ikke får sitte på deres fang, de får ikke skifte bleier osv osv). Den ene husker jeg gikk til sak mot ledelsen (som var kvinner) av barnehagen, men for meg viser det at endel kvinner bør jammen tas i skole for å lære seg normalt sunt vett.

   Jeg har og hørt uttalt av kvinner at barnehage/SFO/småskole skal være kvinners domene siden det er best(!) for barna. Og klart med enkelte kvinner som har sin misjon den veien, og andre kvinner som mener alle menn er født som potensielle overgripere, er det ikke enkelt for menn å falle naturlig inn i dette med samme aksept som kvinner selv vil ha (krever).

   Angående praktiske fag, så taper nok mange jenter/kvinner og på at dette er et mindre prioritert (og fokusert på) område enn tidligere. Kvinner har generelt ikke noe større/mindre forutsetning enn menn for å ta den ene eller den andre typen utdannelse slik fagarbeidsutviklingen har foregått inn i moderne tider. Og det samme gjelder teoretisk/akademisk utdannelse, kvinner og menn har samme naturlige forutsetninger for å klare en slik utdannelse. Det handler dermed mye om individ og ikke kjønn, men pga av endel av det jeg nevnte i innlegget samt andre momenter, er det likevel guttene som taper mest på dagens utdanningspolitikk.

   Du er litt mot vinden når du som lærer (og kvinne) liker gutter best, som jeg nevnte viste den undersøkelsen at jenter ble likt best av lærerne og særlig av kvinnelige lærere, noe som er nok et varsku til ansvarlige myndigheter om en alvorlig tllstand som ikke kan vare ved over tid.

   Men både direkte og indirekte ligger det (feilslått) likestillingspolitikk bak, og guttene blir taperne.

   Tor

 3. Tor Vidle Says:

  Det henger såpass irriterende her nå at timeglasset mitt renner ut, men skal prøve å få svart i morgen.

  Tor

 4. Penselsvingeren Says:

  Jeg ser at guttene driter i skolen mens jentene tar det alvorlig. Det kan ikke skyldes på kvinnelige lærere. Og hvis man skal få flere menn inn i læreryrket må lønna bli bedre. Det er ingen hemmelighet at menn går for de yrkene med best lønn. Skulle ønske kvinner gjorde det også. For det er mange alenemødre, og disse burde gå for bedre lønnede yrker. De blir ofte sittende igjen med barna, mens mange av fedrene løper fra ansvaret.
  I Finland skårer skolene mye høyere enn de norske skolene på kunnskapstester. Der er skolen mye strengere enn de norske, og elever som ikke vil sitte i ro i timene blir ikke tatt hensyn til, de får værsågod følge med ellers… Omtrent som skolene var for en del 10 år siden i Norge.
  Jeg synes at skolens undervisningsoppegg er lagt opp på en måte som tar livet av barns kunnskapstørst, unasett om de er gutter eller jenter. Matte, for eksempel kan jo snikes inn i alle mulige fag, til og med matlaging og kunst og håndverk. Jeg personlig bruker mye matte når jeg begår ymse kunstneriske greier. Og må geografi være så utrolig kjedelig, kun årstall og folketall. Litt mer kul kunnskap om de forskjellige landene hadde vært flott.
  Jeg synes hele undervisningsopplegget på skolen burde vært forandret og ikke hatt så veldig klare grenser i forhold til de ulike fagene.
  Interessant tema du kommer med her. Skolen er dessverre lagt opp slikt at man biller seg inn at alle barn er akkurat like. Og det at undervisningen skal være tilpasset den enkelte er en stor løgn

  • Tor Vidle Says:

   Vel, de «driter» nok lettere i en skole som er lite tilpasset deres behov, og når de møter i hovedsak kvinnelige lærere hvor flertallet liker bedre jenter – og kvinnelige lærere som etter undersøkelsen jeg nevnte ikke helt forstår gutters behov, så gjør dette ikke saken særlig bedre. Husk og at artikkelen jeg linket til er full av ungdommers meninger og kommentarer, det er disse som føler dette direkte på kroppen, ikke vi.

   Angående yrkesvalg er det fritt i Norge, så der kan kvinner stort sett bare takke seg selv etter valget av yrke, liksom menn alltid har gjort. Når det gjelder menn «som løper fra ansvaret» er ikke det så enkelt som å bare si og fremheve som en bastant «sannhet» – for sannheten er mye mer brokete og sammensatt enn som så.

   Hvordan de forskjellige fagene har sine læreplaner og pensummål skal ikke jeg begi meg inn på. Men allikevel mener jeg (på generell basis) at et fag bør i utgangspunktet først og fremst dekke fagets grunnleggendehet for å lære det dypest – så kan man i biretninger stige over tilliggende grenser når det er naturlig og har direkte med faget å gjøre.

   Forøvrig er jeg i mot leksefri skole fordi lekser ikke bare lærer om fag, men likeså viktig læres det å jobbe selvstendig, et viktig moment også når man når dagen kommer at man skal starte på sin første jobb (eller når man tar videre utdannelse). Barn har i all hovedsak i all tid bakover ikke syntes at lekser er særlig gøy, men snakket og presset om leksefri skole nå i moderne tider er nok mye av press fra «travle» foreldre, og politikere (som støtter dette) som søker tilhengere/stemmer ved å dulle med foreldrene.

   Og klart: Disiplinmangelen (og manglende lærerrespekt) i dagens grunnskole er i sum noe barna til slutt selv blir taperadressen til.

   Tor

   • Penselsvingeren Says:

    Jeg håper ikke du tror at skolen som den er nå er slik fordi den er et resultat av likestilling og at den derfor er kun tilpasset jenter. Det er jo bare tull.
    For en tid siden ble det oppdaget at barn i de norske skolene kom utrolig dårlig ut kunnskapsmessig i forhold til andre barn i Europa. På bakgrunn av det ble skolen mye mer teoretisk og flere «unyttige» ting som valgfag falt bort. Dette gjorde at det ble enda vanskeligere på skolen for de som sliter med teori og sitte stille.
    Selvfølgelig man man lære det grunnleggende før mer kan læres. En lærer jeg snakket med sa at det var mange som ikke hadde på plass basiskunnskaper når de begynte i ungdomsskolen.
    Jeg har barn på skole og begge sier at det er en kultur som går ut på å være bråkete og det er ikke kult å være flink på skolen. Og det mest gutter som står for dette.

    jeg er for leksefri skole eller utvidet leksehjelp for de som trenger det. Jeg synes ikke dette er dulling med foreldrene dersom leksene skulle falle bort. Det er mange barns om ikke får hjelp av foreldrene til lekser når de trenger det. Det er mange grunner til det, blant annet at foreldrene selv slet på skolen og kan ikke gi barna sine den hjelpen de skulle ønske de kunne. Jeg har slitt med et barn med konsentransjonvansker og leksevegring i mange år, og det er et urolig slit. men jeg er sta, men jeg vet at det er ikke alle foreldre som orker å holde på sånn som jeg har gjort.
    Leksehjelpen varer bare kun opp til fjerde klasse, men burde blitt utvidet for dem som trengte det.

 5. alias23 Says:

  Problemt er at gutter ikke utvikler seg så raskt som kvinner, faktisk ligger de hele 2 år bak. Dette gjevner seg ikke ut før 18års alderen. Når skolene da blir lagt opp etter jentene, så sier det seg selv at guttene blir hengenes etter. Disverre er vi for dårlig til å ta hensyn til kjønn, bortsett fra når det kommer til kvinner. Da kommer kvoteringer, likelønn o.l. på løpenes bånd.

  • Tor Vidle Says:

   Det (utviklingsaspektet) har vært velkjent i svært lang tid, men likestillingspåvirkningen har forsterket problemene med disse forskjellene kan det se ut som.

   Kvoteringer er neppe noen samfunnsgoder enten det gjelder innvandrere eller kvinner som blir ansatt/tilsatt pga bestemt kvoteringspolitikk. Gadd sett hva som ble reaksjonene dersom man startet med å kvotere menn inn i barnehage og grunnskole, tipper kvinner ville reist bust og dratt i krigstog. Men, kvinner blir kvotert for å utjevne ulikheter i gitte sammensetninger, så hvis dette er likestilling burde vel menn da blitt kvotert inn der det var motsatt kjønnsubalanse – skulle man tro. Men virkeligheten er ikke slik, selv her hvor politikerne stolt hever sine likestillingsmedaljer av selvvalgt gull og edelsteiner.

   Tor

 6. bramaputra Says:

  det kan ikke være ,at skolen er lagt opp etter jentene.
  skolesystemet gir ikke studentene det de har behov for-
  jentene har mangen av vinnerne i sin gruppe-
  og det er riktig å slippe dem fram.
  men der finnes selvsagt flinke gutter- og guttene kunne yt bedre om man hadde funnet
  bedre, skolesystemer-makk i ræven av å sitte i ro hele tiden?
  norge er blitt så bortsjemt,dorlig disiplin i hjemmet,forfrflytter seg til skolen-
  og den vurde vert delt i flere grupper, de flinke for seg, er en løsning?
  og så må man få engasjerende lærere,-og muligheter til å lete selvstendig bør stimuleres.
  heldigvis er sønnen min flinkere en jentene på skolen.
  med lite engasjemang gjør han det for godt.
  engelsk matematik norsk etc- ingen problem.

  Ellers er det riktig å sette spørsmålstegn,ved nye og gamle kvinne normer-
  jeg tror de mente kvinfolk kunne være full av faen i gamle dager-og derfor drev
  kvinneundertrykkelse- i dag må vi leve med noe som må kalles,riktig,-men ikke helt retferdig.
  spesielt når det gjelder arbeidet til arbeiderpartiets kvinnegruppe(bestående av tidligere rødstrømper)
  å ha ført ulykke på mangen i landet.- og slik politikk,bør noen gjøre noe med-
  Vi Bør Nok Det-

  • Tor Vidle Says:

   Tydeligvis mener mange gutter at skolen tar mest hensyn til jentene, og tilrettelegger mye av undervisningen med det i bakhodet.

   Jeg er enig i at disiplin nok er rimelig fraværende i forhold til hva som var ment med ordet «disiplin» i skolen, og det taper barna på selv til til syvende og sist – at det kan gjøre hverdagen for lærere mer slitsom er nok og ikke tvilsomt. Sammen med disiplin lærer man og om respekt, de to momentene henger rimelig i hop i bunnlinjen.

   Hvis jeg ikke husker feil så leste jeg en gang at jenter var de som tjente på «friundervisningen» og guttene tapte desto mer fremfor den mer bestemte/disiplinerte måten skolen tidligere hadde som mal. Jeg husker og en mangeårig ungdomsskolelærer jeg kjenner som hevdet at på ungdomstrinnene og med dagens udisplinerte læreform, så ble det ofte svært mye dramatikk pga jenter i «typiske fjortissituasjoner» dro disse «problemene» inn i klasserommene og skapte så mye uro/drama at undervisningen led. Før ville slike tilstander aldri blitt godtatt, hvorfor det er slik i dag er nok sammensatt, men han mente deler av årsaken lå å finne i en betydelig økende antall kvinnelige lærere som tildels «sympatiserte» (nesten alle kvinner har jo selv vært i en fjortisfase) og ikke forstod at de dermed også skapte problemer for de lærerne som ikke godtok at fjortisproblemer skulle være endel av undervisningstimene.

   Tor

 7. skien_m Says:

  så lenge jentene mener at de kan bli gutter på alle måter,så vil samfunnet aldri fungere.
  de må forstå at det er store forskjeller på gutt og jente..men det er vel som å pisse i motvind å tru at de noen gang vil forstå det :mrgreen: likestilling er bra til en viss grense…legg merke til at jeg sier TIL EN VISS GRENSE..alt har en grense og det er tilfellet i dette temaet også..kunne de bare forstå at naturen har skapt oss ulike og ikke ment til fungere likt..da hadde jeg blitt imponert :mrgreen:

  • luxcat Says:

   Hvilke områder er du tenker på rent spesifikt?

   • skien_m Says:

    det er så mange områder og ikke minst en hel avhandling i seg selv å svare på.
    jeg tror jeg får svare slik..alt har sin plass her i livet

  • Tor Vidle Says:

   Vet ikke om det er et moment av betydning, men klart at man preger inn likestillingsaspektet, hvordan dette så påvirker valg og meninger (reelle meninger) er nok vanskelig å direkte konkretisere, men menneskesinnet, særlig i ung alder er påvirkningsbart fra mange typer impulser.

   I det lange løp tror jeg ikke at vi som samfunn og helhetlig – og enkelt sagt: Tjener på å sette kvinnen på en mykere silkepute enn mannen (og i samme løp vil garantert heller ikke kvinnene tjene på en slik situasjon/utvikling, bare så det var presisert).

   Likestilling skal vinkles likt mot begge kjønn, og være individstilpasset til slutt, og ikke kjønnsbasert.

   Tor


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggers like this: