Lar vi Norge voldtas?

Nordmenn er virkelig naive og blåøyede – kanskje dumsnille og. Verden er ikke et sted hvor den norske snillismen kan få alle andre til å bli omvendte. Nei verden blir aldri snill i hele sitt omfang. Vi nordmenn finnes og i få eksemplarer, omtrent som en liten by i USA i antall.

Forundret leste jeg denne fra NRK:

http://www.nrk.no/nyheter/1.6889001

2 banditter fra Romania: "Det er så lett å ta ting i Norge, folk lar jo ting stå ute, de gjerder de ikke inne." Altså den gamle visa om at i endel andre land er kulturen slik at alt som ikke er innegjerdet eller boltet fast er det bare til å ta med seg. Har hørt mye av det samme før og.

Norge oversvømmes av tjuvradder, bander fra østeuropa. For det er jo så lett å ta ting i Norge – ingen gjerder inne sine eiendommer eller har sinte vaktmenner eller sinte blodtørstige frådende vakthunder – så det er bare å parkere varebilen og lesse opp, fritt frem. Man kan og si at Schengenavtalen har åpnet landet for mange med store varebiler og kulturer som er noe som er ukjent for oss. Baksidene med avtalen for uskyldsblå Norge er antagelig større enn fordelene når status skal gjøres opp en gang i fremtiden.

Samme med innvandringen. Innvandrere er overrepresentert i alvorlige voldssaker til tross for at de utgjør ikke mer enn 10-12% av det totale antallet innbyggere i Norge. Man kan ikke nekte for kjennsgjerningene. Men som vanlig er mange nordmenn for godtroende og tror at vår snillisme skal kunne vaksineres på andre, at vi skal klare å omvende deres inngrodde uvaner og ikke minst kvinnesyn.

For egen del:

1. Nei! Jeg vil ikke gjerde inne hele min eiendom med 3 meters gjerde med piggtråd, alarmer og vakt. Ikke pokker! Ikke vil jeg bolte fast alt jeg eier heller. Er det slik det nye Norge skal være pga fritt frem for hele Europa, da setter jeg meg på bakbeina og krever at grensene igjen stenges.

2. Beklager dere som dyrker kulturmangfoldet, men deres blåøyde naivitet har jeg null tro på. Masseinnvandringen totalt sett har kun ført med seg negative summer for Norge. Steng for innvandring og heller støtt menneskene i det landet og den kulturen de er i naturlig. Ikke slipp de inn for å voldta Norge.

Jeg fatter ikke at vi lar Norge på sikt ødelegges. Den nye trenden med åpne grenser mot Europa og masseinnvadring fra fjerne land med helt andre menneskesyn og kultur ødelegger det ekte frie og uskyldige trygge Norge. Jeg kan med hånden på hjertet ikke se en eneste positiv gevinst for Norge slik det er blitt på de nevnte områdene.

Vi lar Norge voldtas med åpne øyne – er det slik vi ønsker å overlate Norge til våre barn og barnebarn?

36 kommentar to “Lar vi Norge voldtas?”

 1. Moonlight Says:

  .
  Der tror jeg du skrev det mange (flertallet) av etniske nordmenn tenker.

  Det fargerike fellesskapet som der ble snakkes så varmt om har ført til at altfor mange av oss har blitt ganske så fargerike (både gule og blå) etter vold og faenskap fra disse våre nye landsmenn ..

  Nå har vi også kriminelle nordmenn – og mange nye landsmenn er ganske så lovlydige og villige til å tilpasse seg norsk kultur ..

  Men – jeg mener at både de og vi er best tjent med at de får hjelp i et land som tilsvarer deres egen kultur ..

  Og et godt spark i ræva og på hodet ut av landet med dem som ikke viser den ringeste interesse for å tilpasse seg vår kultur og respekt for norsk lov ..

 2. Qvinde Says:

   Enig  Enig

 3. Lillesøster Says:

  Helt enig. Men politkerne Helt enig. Men politkerne har jo endelig kommet på en god idé, å heller begynne å hjelpe dem i de landene de er; hvor de kommer fra. Hvis alle rike land står sammen om å gjøre det, så slipper vi å bli ribbet for morsarven, for vi er ikke Gud og kan ikke mate hele verden alene.

  Lillesøster

 4. norsk huskatt Says:

  Et illusorisk demokrati
  Nordmenn er ikke dumme. Det er Norge som ikke lenger er et demokrati.
  Alle jeg kjenner mener det samme som deg, men ingen vanlige nordmenn har mulighet til å påvirke politikernes agenda. Nesten alt som skjer i Norge i dag er unntatt demokratisk påvirkning. Men det ser ikke ut til at dette har gått opp for folk.

  Jeg har f.eks enda ikke hørt om noen som er tilhenger av total overvåkning av telefon og nett. Men Stoltenberg? Han tier og fraber seg alle spørsmål om dette. Han selger nordmenn privatliv helt gratis. For det er faktisk de han gjør. Svenskene lagrer nå informasjon om nordmenns privatliv og selger den videre.

 5. trultemor- Says:

  helt enig

 6. Jærskalden Tor Vidle Says:

  Selvfølgelig finnes det Selvfølgelig finnes det litt av begge sider Moonlight, men jeg ser stort på dette, det store overblikket, og venter enda på at noen skal komme med de pluss dette gir Norge på sikt, og ikke bare tomt svada med urealistiske blåøyde håp.

  Hvorfor skal vi la Norge – vår egen kultur og særpreg gå til grunne med åpne øyne? Har vi rett til det ovenfor våre etterkommere? Neppe..

  Tor

 7. Jærskalden Tor Vidle Says:

  Tror flertallet av oss ser Tror flertallet av oss ser problemene Qvinde..

  Tor

 8. Jærskalden Tor Vidle Says:

  Nei du er inne på noe der Nei du er inne på noe der Lillesøster: Lille Norge kan ikke skape verden om til et paradis med bare snille mennesker som viser menneskeverd. Verden er nå en gang ikke mottagelig for det.

  Tor

 9. Jærskalden Tor Vidle Says:

  Er endel i det du sier norsk Er endel i det du sier norsk huskatt om at rikspolitikerne ikke er på samme planet som befolkningen i disse viktige sakene, de vektlegger mer å følge EU og at "vi tar oss godt ut" i utlandet som det "menneskelige samfunn" – men så glemmer de oss nordmenn som tilhører Norge fra mange generasjoner bakover.

  De dreper sakte den norske kulturen, og lar landet voldtas..

  Tor

 10. Jærskalden Tor Vidle Says:

  Ja, du ser det nok du og Ja, du ser det nok du og trultemor.

  Tor

 11. Moonlight Says:

  Tor Enig i det du skriver i din kommentar..

  Vi skal ikke med åpne øyne la Norsk kultut og særpreg gå til grunne foran nesa på oss. Vi skal ta vare på denne, med nebb og klør, til beste for våre barn, barnebarn og oldebarn  ..

  Gjør vi det ikke snarest, så mister vi snart muligheten ..

  Moonlight

 12. Jærskalden Tor Vidle Says:

  Å heve sin røst omkring Å heve sin røst omkring dette er nesten som å banne i kirka her i det naive landet Moonlight. Men ingen kommer utenom fakta, selv de mest ihuga forkjempere for et flerkulturelt Norge.

  "Flerkulturelt" er inn, moderne i dag. Reiselystne nordmenn fabulerer om å få med seg hjem gode ferieminner fra andre kulturer, men de har ikke oppfattet endel av de andre kulturenes baksider, eller hva som skjer når en blander kulturer.

  Norge med så få innbyggere er særdeles sårbart. Mange av våre nye "landsmenn" har så sterke bånd til sitt eget land og deres nedarvete kultur at de vil fortsette å føle det slik evigt. På en måte forståelig, for de hører jo til der i sitt hjerte, og dermed ville det og vært bedre å hjelpe de der deres hjerte er, der de føler de hører til.

  Tor

 13. Ikke etnisk norsk Says:

  Til Moonlight Selv jeg som ikke norsk ( altså etnisk) må si meg enig i det Jærskalden Tor Vidle sier. De som kommer for å jobbe og starte et bedre liv burte for lov å bli, men de som kommer for å gjøre dårlig gjærninger burte sendes direkte tilbake.

 14. Så enig! Says:

  Det er bare så trist…. At hvis en er så syndig å si dette så blir en stemplet som rasist med en gang…….helt uforståelig i og med at majoriteten er helt enig med deg. Vi er helt vanlige folk som synes at det må settes krav til våre nye landsmenn og at hvis disse skal integreres så må apparatet rundt dette være på plass. Det er iallefall ikke tilfellet idag! Jeg forstår godt at våre unger sliter med å oppnå gode resultater på skolen idag, min ni år gamle sønn sier at det ikke alltid er så lett å få hjelp fra lærerene fordi de alltid står og hjelper de tre i klassen som ikke kan norsk…….er det rart en blir frustrert? Hvor blir det av oversiktene over hvor mange som har fått hjelp og er «i gang» her i landet, og hvor mange som suller rundt på sosialhjelp? Å for ikke å snakke om hvor mange lovbrytere som ikke blir sendt hjem men rett ut på gata for å fortsette? Vi har et fantastisk land på alle måter, men vi er rett og slett altfor dumsnille her! Og det utnyttes på det groveste!!

 15. Anonym Says:

  Som jeg skulle sagt det selv Som jeg skulle sagt det selv

 16. Anonym Says:

  Dagsferske nyheter : Sparket i skrittet

  Operasjonsleder Grethe Birkeland i Midtre Hålogaland politidistrikt bekrefter derimot at politiet like før klokken tre nettopp fikk beskjed om «fullt slagsmål» ved Lofotsenteret i Leknes.

  – Flere utlendinger skal være innblandet i slossingen. En person har blitt sparket hardt i skrittet, og er fraktet til legevakten, sier operasjonslederen.

  Say no more………

 17. Anonym Says:

  Tilbakeblikk Det er ikke lenge siden Nordmenn høvlet ned på de som var kritiske til innvandringen. Vi får håpe at debatten blir mindre fordumsfull i fremtiden der fakta blir diskutert og ikke hva som er poltisk korrekt. Politikerforakten har kommet for å bli. Politikere har vært grenseløst naive og udemokratiske i innvandringsspørsmålet. FRP burde hedres for at de har turt å stå i mot de innvandringskåte som finnes over alt i det etablerte Norge. Jeg misstenker mange politikere å være politisk korrekte fordi det svarer seg. Jo mer naiv du er, jo lengre kommer du. Til syvende og sist handler det om å selge sitt eget land som en hore i kampen for å fylle sine egene lommer med heder og ære.

 18. Jærskalden Tor Vidle Says:

  Anonym 15:34
  Jeg har liten Anonym 15:34

  Jeg har liten tro på at man klarer å integrere mennesker som har så altoverskyggende kjærlighet til sitt eget hjemland, og kanskje sin religion. Det blåøyde integreringspjattet mange tror på preller av som vann på en svane med hjemlengsel.

  Titt og ofte hører man, og særlig fra pakistanske miljø at: Nei, far er hjemme på besøk. "Hjemme" her er da Pakistan. Og ofte er disse besøkene "hjemme" både titt og ofte med lang varighet. På en måte kan en dra en parallell til nordmenn bosatt i Spania. Men forskjellene er som kjent at disse ikke har søkt asyl eller opphold i Spania, ei heller har de da krav på støtte fra det spanske trygdesystem osv, tvert om tilfører de Spania penger, penger de selv har tjent i Norge. Ikke tror jeg de topper noen kriminalstatistikk i Spania heller..

  Tor

 19. Jærskalden Tor Vidle Says:

  Anonym 15:55
  Dessverre er Anonym 15:55

  Dessverre er det du viser til blitt mer eller mindre dagligdags i dagens Norge. Årsaken er enkel allikevel: Det handler om kultur, deres kultur er annerledes enn vår. F.eks sier man et feil ord til en person er det kanskje en stor fornærmelse av personens ære, og i deres kultur er da det normale å skulle hevne æren som er tråkket på, og nesten alltid med voldelige midler.

  Æresbegrepet i særlig mannsdominerte kulturer, er sett med våre øyne helt ute av proporsjoner. Primitivt om man vil. Det som er tragisk i disse sakene er at mange mennesker og politikere her i landet tror at med en dose snillisme og klapp på kinnet skal jage bort slike menneskers sterke æresbegrep, noe som er latterlig naivt å tro.

  I tillegg får en stadig høre at 2. generasjonstilflyttere, altså barn av de som kom her, at de nok blir "annerledes" og mer tilpasset vår kultur, kvinnesyn og lovverk. Men nå viser det seg at tvert om så holder disse deres egne tradisjoner, kulturer i sterk hevd. Dette viser bare hvor umulig oppgaven er, og at å integrere er kun noe som kan skje frivillig med et oppriktig ønske fra personen selv til å la seg integrere. Disse menneskene har og vil alltid ha et annet hjemland (og kultur) som er i deres hjerte – og hode.

  Vi må slutte å kalle en øks for noe den ikke er..

  Tor

 20. Jærskalden Tor Vidle Says:

  Anonym 16:04
  Før ble slike Anonym 16:04

  Før ble slike mennesker vel kalt "suf ‘ere", de gikk i tog med nisseluer, fotformsko og barnevogner med hjemmsnekra plakater uten ordkorreksjon. Slagordene kan sammenfattes i: "Vær snill med alle, så er alle snille med oss".

  Blinde lam finner ikke pupp uten hjelp. Og hjelpen fikk (og får) de av pressedekning samt feige politikere som ikke våger si sannheten om tilstanden og fremtiden. Problemet med politikere er det at til tross for at de er overordnete i samfunnet og styrer slik at det de vedtar angår oss alle, er de ikke personlig ansvarlige som f.eks en bedriftseier. På en måte må det være slik, på en annen blir det feil for da mister de endel av forståelsen i ansvarsbegrepet.

  Tor

 21. Anonym Says:

  Kvass Nå får man prøve å nyansere litt. Det er mye sannhet i det du skriver, men generaliseringen din ødelegger alt sammen. Du snakker som om innvandrere er en homogen gruppe og med homogen kultur. Hvor er sannheten i det? Og at nordmenn også er dumsnille? Vel, basert på hvordan etniske nordmenn oppfører seg i syden+svinesund, så er vi nok en gjeng med alkiser og med liten forståelse for andre sine kulturer, samtidig som vi oppfører oss som verdensmestere uten grunn. Og siden noen nordmenn gjør det, så betyr det alle gjør det. Hvor mange av de negative sidene opplever du av masseinnvandringen? Tenker du på det du leser i avisene? Hvis tallene dine om at rundt 10% av norge består av innvandrere (noe som virker altfor høyt, hvis du ikke inkluderer 2.+3. gen. innvandrere, noe som strengt tatt ikke er innvandrere) så utgjør andelen kriminelle utrolig liten andel av alle innvandrere, Og hva med andre faktorer som kan påvirke tallene, som utdanningsnivå, økonomi, storby etc.? Kanskje disse faktorene er mer avgjørende enn en persons «etniske» bakgrunn? Neinei, for all del. La oss sette en f. eks. høytutdannet chilener og en tidligere barnesoldat fra somalia i samme bås, og opprette en oss-mot-dem mentalitet, framfor å faktisk gjøre noe med det underliggende problemet. Som sagt det er mye fornuft i det du sier, men det hadde vært fint hvis du unngikk å generalisere i fremtiden.

 22. Jærskalden Tor Vidle Says:

  Anonym 16:43
  Tvert om så Anonym 16:43

  Tvert om så må man generalisere for å se den summen jeg skrev om i innlegget. Hver gang noen tar opp samme saken er det alltid noen som beklager seg fordi man generaliserer. Dermed er man straks på en annen planet i den diskusjonen.

  Er det mulig for deg å se helheten i problematikken? Summen disse elementene gjør med det norske samfunn og oss? Og glemme han snille fra Korea som mater duene hver dag med hjemmebakt brød før han vasker eldre tanter og onkler på et sykehjem.

  Tror grovt tallet er ca en halv million ikke etniske nordmenn av en total på ca 4,7 millioner, men du kan jo google det selv dersom det er viktig for deg å stadfeste nøyaktig.

  Du nevner 2. og 3. gen innvandrere, vel, som jeg har skrevet tidligere er mange av disse slettes ikke integrert slik mange tror eller trodde. Mye av det kriminelle som begås av gruppen ikke etniske nordmenn i f.eks Oslo, er av unge 2. 3 generasjons menn/gutter. Jeg sier ikke alt, men mye, det burde dersom de var integrerte ikke være mer enn blant etniske nordmenn og da sett i forhold til antallet.

  Men igjen, prøv å se totalen, det er den jeg tar opp. Totalen av alt, hva det gjør med Norge, norsk kultur og ikke minst oss..

  Tor

 23. Anonym Says:

  Slutt å girn, Norge har stemt på AP og Jens Ønsker å ha det slik Alle sipper om så mye, du bestemmer selv hvordan straffenivået skal være og flertallet ønsker at det skal være lave straffer og luksus i fengsel.

  Selv mener jeg å ha passkontroll ved grensen der du må oppgi hvor du skal bo, hvor lenge og hva du skal gjøre her. Og blir du arrestert for noe i Norge må du snu ved grensa.

  Hvorfor kan alle trene vekter og bli store broilere i fengsel. Burde holde med en ergometersykkel.

  Og hva med en staffebok og hurtigdomstol. Uhørt at man blir arrestert gjenntatte ganger før man blr dømt. Srafferabatt, det burde vel være omvendt.

  Halve Norge er idioter og de kan takke seg selv.

 24. ehp Says:

  omvendt rasime

  Proud to be White

  Michael Richards makes his point……

  Michael Richards better known as Kramer from TVs Seinfeld does make a good point.

  This was his defense speech in court after making racial comments in his comedy act. He makes some very interesting points…

  Someone finally said it. H ow many are actually paying attention to this? There are African Americans, Mexican Americans, Asian Americans, Arab Americans, etc.

  And then there are just Americans. You pass me on the street and sneer in my direction. You call me ‘White boy,’ ‘Cracker,’ ‘Honkey,’ ‘Whitey,’ ‘Caveman’… and that’s OK.

  But when I call you, Nigger, Kike, Towel head, Sand-nigger, Camel Jockey, Beaner, Gook, or Chink20.. You call me a racist.

  You say that whites commit a lot of violence against you… so why are the ghettos the most dangerous places to live?

  You have the United Negro College Fund. You have Martin Luther King Day.

  You have Black History Month. You have Cesar Chavez Day.

  You have Yom Hashoah. You have Ma’uled Al-Nabi.

  You have the NAACP. You have BET… If we had WET (White Entertainment Television), we’d be racists. If we had a White Pride Day, you would call us racists.

  If we had White History Month, we’d be racists.

  If we had any organization for only whites to ‘advance’ OUR lives, we’d be racists.

  0A
  We have a Hispanic Chamber of Commerce, a Black Chamber of Commerce, and then we just have the plain Chamber of Commerce. Wonder who pays for that??

  A white woman could not be in the Miss Black American pageant, but any color can be in the Miss America pageant.

  If we had a college fund that only gave white students scholarships… You know we’d be racists.

  There are over 60 openly proclaimed Black Colleges in the US . Yet if there were ‘White colleges’, that would be a racist college.

  In the Million Man March, you believed that you were marching for your race and rights. If we marched for our race and rights, you would call us racists.

  You are proud to be black, brown, yellow and orange, and you’re not afraid to announce it. But when we announce our white pride, you call us racists.

  You rob us, carjack us, and shoot at us. But, when a white police officer shoots a black gang member or beats up a black drug dealer running from the law and posing a threat to society, you call him a racist.

  I am proud… But you call me a racist.

  Why is it that only whites can be racists??

  There is nothing improper about this e-mail. Let’s see which of you are proud enough to send it on. I sadly don’t think many will. That’s why we have LOST most of OUR RIGHTS in this country. We won’t stand up for ourselves!

  BE PROUD TO BE WHITE!

  It’s not a crime YET… but getting very close!

  It is estimated that ONLY 5% of those reaching this point in this e-mail, will pass it on.

  ——————————————————————————–

 25. Anonym Says:

  Nå er det nok. Nå MÅ det bli stopp med ALL innvandring. Gjennom manger arbeidstimer og lange dager har vi som har lagt grunnlaget for velstanden vi har «hadde» i Norge se at alt det vi gjorde gli ut av hendene våre. Tiden går og verden forandrer seg til det verre. Det er snakk om å sette grenser for hvor mye landet tåler. Kjeltringer har snart råderetten i hele styremekanismen.Udugelige og likegladheten til de norske politikerne (Mafian) er helt tafatt. Dette går ikke lenger. Vi må få gjort noe med den» værna bedriften» Stortinget. Første bud er å få fjærna den ubrukelige statsministeren «økomomen» som ikke lærte mye på den skolen han har gått på. Det er sikkert flere norskpatrioter som kan den jobben. Kongen vi har burde vel kunne skaffe kompentente folk til den jobben.Klarer han ikke det er det vekk men. Hadde det vært som i «gode gamle dager»hadde det vært «borgerkrig» i dette landet. Er selvsagt ikke for det,men et sted går grensen for hva folk klarer å svelge.

  Steng grensene slik at vi får stoppet innvandringen.(Som Sveits) Ferierende får inngang.Visium. Send tilbake de som ikke har gyldige papirer. Med Datateknologien vi har i dag»gentesting».lar det seg gjøre. Menneskerettskomisjonen burde forstå vårt problem.
  Om ikke får vi melde oss ut av den og bli NORGE igjen. Vekk med alle særavtaler.

 26. Anonym Says:

  «Tvert om så må man «Tvert om så må man generalisere for å se den summen jeg skrev om i innlegget.» Feil. Som jeg prøvde å avklare med charterfeber-nordmenn, så er det ikke rettferdig og det gir ikke riktig bilde å generalisere noen enkelte individers atferd over på en større gruppe som er variabel. Eller mener du at det er greit at konkluderer med at du er en alkoholisert person, med liten forståelse for andre sin kultur og tror du er «verdensener» uten grunn? Og det basert på hvordan mange nordmenn oppfører seg i syden, og uten at jeg kjenner deg?

  «Er det mulig for deg å se helheten i problematikken? Summen disse elementene gjør med det norske samfunn og oss? Og glemme han snille fra Korea som mater duene hver dag med hjemmebakt brød før han vasker eldre tanter og onkler på et sykehjem.»
  – Det er akkurat det jeg ber deg gjøre. Å generalisere enkelte innvandreres handlinger over på en gruppe som består av folk fra 214 ulike land, er ikke akkurat å gjøre det. La meg spørre deg følgende; Hvis det stemmer at innvandrere utgjør 10% av den norske befolkning, hvor mange prosent av dem er kriminelle?

  «Du nevner 2. og 3. gen innvandrere, vel, som jeg har skrevet tidligere er mange av disse slettes ikke integrert slik mange tror eller trodde. Mye av det kriminelle som begås av gruppen ikke etniske nordmenn i f.eks Oslo, er av unge 2. 3 generasjons menn/gutter. Jeg sier ikke alt, men mye, det burde dersom de var integrerte ikke være mer enn blant etniske nordmenn og da sett i forhold til antallet.»
  – Men flesteparten er integrert, f. eks. stod det en artikkel i universitas (studentavisen for uio), at over 50% av 2. gen. indere tar høyere utdanning, noe som er mye mer enn landsgjennomsnittet på rundt 30%.. Som jeg selv sa tidligere, så er ikke den eneste fellesfaktoren for kriminelle som begås av gruppen ikke-etniske nordmenn kun det at de er ikke-etniske. Andre faktorer som utdanningsnivå, økonomi, etc. påvirker også. Veldig dumt at du prøver å lage et poeng av det hele ved å oversimplifisere og se bort fra andre relevante faktorer. Det er større sjanse for at storbyer har større kriminalitet enn landsbyer, det er større sjanse for kriminalitet blant den fattigere delen av befolkningen etc. Og det var mer kriminalitet på oslo østkant også før innvandrerne kom dit. Dette er viktigere indikator enn deres etiske bakgrunn.

  Men men, du ser ut til å være for opphengt i steroptyingen til å faktisk se hva du egentlig gjør.

 27. Anonym Says:

  «Tvert om så må man «Tvert om så må man generalisere for å se den summen jeg skrev om i innlegget.» Feil. Som jeg prøvde å avklare med charterfeber-nordmenn, så er det ikke rettferdig og det gir ikke riktig bilde å generalisere noen enkelte individers atferd over på en større gruppe som er variabel. Eller mener du at det er greit at konkluderer med at du er en alkoholisert person, med liten forståelse for andre sin kultur og tror du er «verdensener» uten grunn? Og det basert på hvordan mange nordmenn oppfører seg i syden, og uten at jeg kjenner deg?

  «Er det mulig for deg å se helheten i problematikken? Summen disse elementene gjør med det norske samfunn og oss? Og glemme han snille fra Korea som mater duene hver dag med hjemmebakt brød før han vasker eldre tanter og onkler på et sykehjem.»
  – Det er akkurat det jeg ber deg gjøre. Å generalisere enkelte innvandreres handlinger over på en gruppe som består av folk fra 214 ulike land, er ikke akkurat å gjøre det. La meg spørre deg følgende; Hvis det stemmer at innvandrere utgjør 10% av den norske befolkning, hvor mange prosent av dem er kriminelle?

  «Du nevner 2. og 3. gen innvandrere, vel, som jeg har skrevet tidligere er mange av disse slettes ikke integrert slik mange tror eller trodde. Mye av det kriminelle som begås av gruppen ikke etniske nordmenn i f.eks Oslo, er av unge 2. 3 generasjons menn/gutter. Jeg sier ikke alt, men mye, det burde dersom de var integrerte ikke være mer enn blant etniske nordmenn og da sett i forhold til antallet.»
  – Men flesteparten er integrert, f. eks. stod det en artikkel i universitas (studentavisen for uio), at over 50% av 2. gen. indere tar høyere utdanning, noe som er mye mer enn landsgjennomsnittet på rundt 30%.. Som jeg selv sa tidligere, så er ikke den eneste fellesfaktoren for kriminelle som begås av gruppen ikke-etniske nordmenn kun det at de er ikke-etniske. Andre faktorer som utdanningsnivå, økonomi, etc. påvirker også. Veldig dumt at du prøver å lage et poeng av det hele ved å oversimplifisere og se bort fra andre relevante faktorer. Det er større sjanse for at storbyer har større kriminalitet enn landsbyer, det er større sjanse for kriminalitet blant den fattigere delen av befolkningen etc. Og det var mer kriminalitet på oslo østkant også før innvandrerne kom dit. Dette er viktigere indikator enn deres etniske bakgrunn.

  Men men, du ser ut til å være for opphengt i steroptyingen til å faktisk se hva du egentlig gjør.

 28. Anonym Says:

  Hvorfor har du åpent for Hvorfor har du åpent for anonyme når du selv har sagt at de ikke trenger å kommentere deg fordi dem ikke blogger selv??? Du som har sutra deg til å bli vist på sols fremside.

 29. Etnisk norsk Says:

  Svar til Anonym : Av og til må man generalisere -for å få frem poengene!
  Inia er verdens største demokrati. Indere er kanskje også den invandrer gruppen som har vært lengst i Norge. de er stot sett i arbeid alle sammen, og man merker ikke stort til dem. n mange som kommer fra strenge muslimske land, integreres svært dårlig.
  Man bør også skille mellom innvandrere og asylsøkere. Du nevner Chilenere og Indere, men disse er stort sett innvandrere. Det har vært innvandrisngsstopp lenge, men vi drukner i asylsøkere. Disse er kjernen i problemet.
  Alle grove voldtekter de siste 3 år har vært utført av ikke vestlige. Stot sett Afrikanere.
  Mesteparten av knivvold utføres av ikke vestlige. Mens innbrudd og vinningskriminalitet utføres stort sett av vestlige.
  Selv oppfatter jeg Somaliere som kanskje den vanskeligste gruppen av asylsøkere i landet vårt.
  Vi er virkelig i ferd med å gi bort mors- og farsarven vår i vår uendelige trang til å tekkes nye kulturer. Når man står og ser på at landet vårt blir verre og verre, er det lett å generalisere.
  Men ved hele tiden å skulle bortforklare alle problemer ved at «dette gjelder ikke alle» «og tenk ov vi skulle greie alle nordmenn over samme kam», fører ikke til noen debatt. Det bare feier problemene under teppet intil noe dramatisk skjer.
  Vi må etterhvert få en kraftig debatt om det som foregår i landet vårt. Vi må sette krav til dem som kommer hit, og hvis de ikke klarer å inordne seg vår kultur, så får de dra videre til andre land!
  Mange 2. og 3. generasjons ikke etniske nordmenn, som kom som asylsøkere, kan nesten ikke snakke norsk. Vidtner ikke dette om en forrakt for vår kultur?
  Å referere til noe som ståt i et universitets tidsskrift er vel ikke særlig seriøst. På universitetene er det SV og Rødt som dominerer, og disse er ikke kjent for å stille noen som helst krav til asylsøkere. De rosemaler enhver situasjon med sit snevre syn.
  Håper at vi ved neste valg har fått mer bein i nesen, og kaster ut kriminelt pakk som ikke hører hjemme her. Da mener jeg ikke de som er integrerte!

  En Normann som har fått nok!

 30. Jærskalden Tor Vidle Says:

  Anonym 23:00
  Beklager, men Anonym 23:00

  Beklager, men du ser ikke helheten som var temaet i dette innlegget, du er enda på detaljnivå og klarer ikke se det store bildet.

  Tor

 31. Jærskalden Tor Vidle Says:

  Anonym 21:19
  Hva virkemidler Anonym 21:19

  Hva virkemidler som vil gi best utbytte kan nok diskuteres. Men med dagens regjering vil det garantert ikke blitt satt fokus på temaet i innlegget mitt. Til det er de for feige..

  Tor

 32. Jærskalden Tor Vidle Says:

  Anonym 18:52
  Detaljer er det Anonym 18:52

  Detaljer er det du skriver om, men jeg snakker om det store bildet, om de har hvit eller rosa porselen i fengsler har ikke noe med det å gjøre..

  Tor

 33. Jærskalden Tor Vidle Says:

  Anonym 10:22
  Jeg har som Anonym 10:22

  Jeg har som regel åpent for anonyme, men i saker som kun angår de som blogger her så ser jeg ikke hva det angår de som ikke blogger her, må vel selv en anonym forstå?

  Tvert om er jeg normalt ikke happy for å komme på fremsiden, du ser vel selv at da blir det ofte mange kommentarer ute av fokus..

  Tor

 34. Lillesøster Says:

  Tor, han/hun ehp som skrev Tor, han/hun ehp som skrev på engelsk fikk meg til å tenkte på denne sangen, The Black National Anthem. Jeg lette etter en musiker som het Rance Allen, og da fant jeg denne, kun fordi han var stjerne allerede på den tiden, men selv om jeg støtter de svartes, fargedes, rett til å ha akkurat samme rettigheter som de hvite, så lurte jeg på om de hvite ikke fikk lov å komme inn på denne konserten? Det kan bli skremmende i begge retninger, men når man tenker på hvor de fargede har lidd i USA de siste hundre årene så kan ikke noen stygge ord veie opp for all piskingen, voldtektene av sorte kvinner, Ku Klux Klan-hengingen og ildspåsettelsen av de fargede (og deres hus). Ikke rart det blir konflikter mellom mennesker av ulik hudfarge i USA i noen år etter det…. Det er ikke så lett å glemme at byens beste borgere ikke lot din gammel-tante sitte på bussen eller drikke av samme fontene… Her er sangen:


  Lillesøster

 35. Lillesøster Says:

  Håper det er ok for deg at Håper det er ok for deg at jeg viser deg den?

  Lillesøster

 36. Anonym Says:

  Anonym Problemet er kanskje ikke bare innvandring, men at de som får komme til dette landet er mennesker som ofte sliter med store psykiske traumer og ettervirkninger av krig og elendighet. Det finnes både bra og mindre bra mennesker som kommer til landet, men vi har altså mer fokus på å hjelpe enn på å ta inn mennesker som faktisk kan yte noe tilbake.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggers like this: