Til Sol: Bloggernes sikkerhet mm..

Det har i det siste øket på med trakassering og sjikanøse kommentarer fra uregistrerte lesere på flere blogger. Særlig øker dette dersom Sol redaksjonen linker blogginnlegg og en større leserskare nås. Som et nylig eksempel kan vises til dette innlegget: http://debatt.sol.no/blogg/en-verden-av-vold-16-aring-torturert som Sol da har linket til fra sin fremside.

At Sol linker til blogginnlegg er ikke noe nytt, dog har vel dette øket i omfang og gjelder flere av deres undersider i den senere tid. Det er såvidt jeg husker og en rett Sol har betinget seg i brukeravtalen(?). Og det er ikke selve linkingen som er problemet, men de problemer linkingen kan i neste omgang kan skape for den enkelte blogger. Man vet ikke hvilket innlegg Sol kommer til å linke før man oppdager det selv ved f.eks mye større kommentar- og lesermasse.

Dermed kan man risikere som i f.eks overnevnte eksempel, straks et innlegg legges ut som linking når det mange flere lesere, og større sjanser for usaklige kommentarer. De fleste av oss bruker vanligvis «default» (standard) innstilninger på kommentarmulighetene, endel brukere, samt nye, vet ofte ikke om valgene, eller deres muligheter. «Default» på kommentarinnstilninger er satt av Sol til å være «at alle kan kommentere, også uregistrerte (aka anonyme)».

Men det er ganske sikkert at endel av oss ville satt innstilningene strammere dersom en på forhånd visste at innlegget i neste øyeblikk ble linket til på en av Sol’s sider. Slik det er (og nok og av praktiske grunner) får man ingen «varsel» på forhånd slik at en eventuelt kan stramme inn på hvem som kan kommentere. Sol’s praksis her er noe tvilsom i og med at de selv har satt default til å være «alle kraner åpne». Så lenge Sol bruker bloggeres innlegg som endel av sitt innhold, bør de da og ta et visst ansvar i å beskytte bloggeren.

Dette er den ene siden av samme sak, den andre er at nå har en opplevd 2 ganger at uregistrerte (anonyme) har lagt ut bloggeres personalia, ja til og med telefonnr. Dette er selvsagt ulovlig, men like fullt et helvete kanskje for den som blir rammet. Både psykisk og praktisk. Jeg påstår ikke at dette er Sol’s skyld, dog er det garantert noe som ikke ville skjedd i de 2 tilfellene dersom default kommentarinnstilning hadde blitt satt strammere av Sol.

De aller fleste bloggere her er anonyme, delvis eller helt. Uansett må en da gå ut i fra at utleggelse av en bloggers personalia i en kommentar er skadelig for den som dette skjer med. Å ha en annen holdning er i såfall langt avsted fra de virkelige forhold, og forståelse.

Å bli trakassert og mobbet på et åpent «forum» som denne bloggen er, skal heller ikke aksepteres. Her bør og Sol ta sin del av ansvaret for å legge til rette for at mulighetene for at slikt kan skje minimaliseres ved hjelp av de muligheter Sol har i selve styringen av bloggoppsettet.

Uten å nevne noen konkret vet jeg at noen er nå nervøse for at deres personalia kan bli lagt ut av elementer som er truendes til å gjøre slikt, og da i form som uregistrert. Andre er lei den stadige strømmen av personangrep i uregistrerte kommentarer. Kort sagt er det en fare for at flere kan forlate denne bloggen i tiden fremover dersom ikke Sol er selv nå med på å gjøre noen grep som kan avhjelpe situasjonen.

Forslag:

1. Det lages et nytt valg på kommentarinnstilningene som gjør at bloggeier selv først må godkjenne en uregistrert (anonym) kommentar før den vises (registrerte brukeres kommentarer vises som vanlig). Dette er et vanlig valg i de aller fleste bloggsamfunn, diskusjonsforum osv. NB! Dette valget settes så til default (standard) kommentarinnstiling i alle blogger. Bloggeier må da selv forandre på dette valget dersom han/hun føler det er ok med f.eks «alt tillatt». Eller stramme inn mer.

2. Inntill denne løsningen er på plass, forandrer Sol straks dagens default kommentarinnstilning til å være at kun registrerte brukere kan kommentere. Dette er enkelt og kjapt for Sol å gjøre. Bloggeier kan da velge en annen innstiling dersom ønskelig slik som nevnt i punkt 1.

Det er ikke urimelig av oss bloggere å forvente at Sol er med og støtter opp om sine brukere og deres sikkerhet og trivsel her på bloggen. De foreslåtte løsninger kan heller ikke synes urimelige, de burde i grunnen lagt der fra starten av.

Til slutt må det nevnes at de fleste av oss ønsker ikke helt å slippe uregistrerte kommentarer, de fleste er saklige, men noen få ødelegger og vi er nødt til å få en bedre beskyttelse av vårt privatliv og slippe belastningene med trakassering.

(dette innlegget vil bli jekket frem i tid helt til Sol gir sitt svar)

27 kommentar to “Til Sol: Bloggernes sikkerhet mm..”

 1. bamse1964 Says:

  Men vi har jo muligheten til Men vi har jo muligheten til å slette kommentarer…og sperre for anonyme kommentarer….

 2. SOL redaksjonen Says:

  Sikkerhet Som bloggere har dere jo selv muligheten til å sperre for anonyme brukere, dere har selv mulighet til å fjerne kommentarer i bloggen. Det er selvsagt trist dersom noen opplever trakassering og sjikanerende kommentarer her, men dette er noe bloggeren selv kan gardere seg mot om ønskelig. Dersom det er snakk om enkeltpersoner, er det også fritt fram for dere å sende en henvendelse til oss slik at vi eventuelt kan sperre de, uten at dette vil være noen garanti mot særlig datakyndige personer som ønsker å ødelegge. Vi mener likevel at vi tilstrekkelig ivaretar sikkerheten til bloggerne på en forsvarlig måte.

  Når det gjelder forslaget ditt om forhåndsgodkjenning av kommentarer, er det absolutt et godt forslag til en ekstrafunksjon på bloggen som vi vil vurdere å ta med i en ny oppgradering av bloggverktøyet.

 3. Xantippe Says:

  At det finnes anonyme som At det finnes anonyme som noen ganger går over streken, det er klart at det ikke er noe greit, men som jeg har sagt tidligere så har jeg bevisst valgt å la alle kommenter, fordi mine blogginnlegg aldri er personlige.
  Jeg tror faktisk at de som kommenterte ufint på min blogg i går, er bloggere her selv…. jeg tror rett og slett at det var et utslag av misunnelse….mulig jeg tar feil, men det er den følelsen jeg sitter igjen med. Hvorfor skulle anonyme bry seg med hvor mange ganger mine innlegg kommer på forsiden….. næææææ….
  Men jeg støtter forslget ditt Tor , om at bloggeier aktivt må velge å åpne for anonyme kommentarer…..Ha en strålende dag….;))

 4. Et realt rotehue Says:

  Jeg syns det hadde vært Jeg syns det hadde vært greit å kunne godkjenne anonyme kommentarer,
  jeg får jo en del hyggelige anonyme,
  men det er jo alltids et unntak da.
  ha en fin dag.

 5. Jærskalden Tor Vidle Says:

  SOL redaksjonen:Jeg er klar SOL redaksjonen:

  Jeg er klar over de valg vi selv kan ta, men ikke alle forstår disse, nye kjenner ikke til de før de er forklart ofte flere ganger osv.

  Poenget ligger ikke der, mulig dere bør lese hele saken en gang til. Dette handler om å la standardvalget på kommentarer satt i fra dere beskytte bloggeren. Om så bloggeren ønsker selv å slakke på sikkerheten blir opp til hver enkelt. Dere har som standard satt alt åpent, men det blir feil, spesielt og dersom en da kobler deres (Sol’s) bruk av bloggene ved linking uten forvarsel som nevnt i innlegget.

  Deres eventuellle sperring av ip’er i slike tilfeller er til liten nytte, dessuten ikke forebyggende. Å handle etterpå skaden er gjort, er for sent.

  Forhåndsgodkjenning av kommentarer er nær standard valg på mange andre lignende arenaer, jeg forventer at dere og klarer å ordne den saken som er gjort som en standard hos andre for å nettopp beskytte brukerne.

  I mellomtiden forventer jeg at dere straks setter standard på alle bloggene til at kun registrerte kan kommentere. Dette er ingen bakdel for bloggerne, tvert om. Jeg kan heller ikke se noen gyldig eller fornuftig grunn fra deres side av som tilsier at dette ikke blir gjort. Det er og en enkel «operasjon» å foreta for dere i og med at man kun forandrer coden på fellesvalget for alle bloggene på dette feltet.

  Dette er et etter mitt skjønn, rimelig krav å stille dere, det er vi som blogger her sin sikkerhet det angår og Sol som seriøs aktør bør ikke bremse der..

  Tor

  (dere andres kommentarer lar jeg stå ubesvarte foreløpig, de taler for deres meninger)

 6. mirapisani Says:

  SOL Dere ivaretar IKKE bloggerens sikkerhet på en forsvarlig måte.
  Det eneste jeg har opplevd fra dere er bortforklaringer og annet gjentagende preik når dere lett kunne gått inn og gjort noen grep.
  Mira som nå er forbanna.

 7. magnolia Says:

  Av og til når jeg ikke er Av og til når jeg ikke er logget inn så legger jeg igjen kommentar likevel. Så, synes en må være varsom med dette. Koselig med kommentarer.

 8. Teia Says:

  Vel… Jeg har ikke problemer med anonyme i den forstand.
  Har faktisk kun slettet dem som slakter andre på min side.
  Dette for at vedk ikke kan forsvare seg selv der.
  Jeg setter pris på KONSTRUKTIV kritikk og eller tilbakemeldinger.
  Om det er bare tåpelig, kan det stå for andres skue eller jeg kan fjærne griseriet.
  Uansett synes jeg det er friskt med nye kommentatorer som sier det de mener og ikke det de tror vi vil høre. Blir det problem, eller det ikke er ønskelig, ja så kan vi stenge.
  Flott funksjon.
  Dette med forhåndsgodkjenning er en flott idè som også burde få være valgfri.
  Vi er alle anonyme her, uansett..
  Og det er fort gjort og opprette en «ny» alias om man vil.
  Det har jeg skjønt etterhvert her nå.
  Liker man ikke en diskusjon, så dropp og legg opp til det.
  Om jeg sier at alle fra ett vist fylke er dumme, ja da må jeg da tåle og høre hva de synes om det utsagnet.
  Men om jeg vil at alle skal bare vite om mitt synspunkt, ja da trenger jeg ikke og la noen
  kommentere.
  vel, det er nå mitt syn på saken.
  Så får andre ha sitt…

 9. leone Says:

  Først… …ropte man på SOL om at bloggerne måtte få en sperre mot anonyme, noe som de etterkom. Nå ser jeg at debatten går om å sperre de anonyme ute fullstendig. Jeg er mot et slikt forslag, fordi dette sannsynligvis bare vil amputere noen av de mest saklige diskusjonene. Det har kommet mange gode argumenter og poeng fra enkelte anonyme, slik at jeg personlig er nok mer tilhenger av å holde det åpent for dem.

 10. Jærskalden Tor Vidle Says:

  magnolia: Dersom du er regga magnolia: Dersom du er regga tar det deg 5 sekunder å logge på.

  Teia: Nei, ikke alle har, men som regel går ingen fri etterhvert. All saklig kritikk er selvsagt noe en må tåle, det som er poenget her er at dessverre over tid har det vært mye sjikane av personer, ikke alle tåler det like godt. Og som nevnt har det vært ihvertfall 2 tilfeller hvor bloggerens personalia er lagt ut, og det er utilgivelig og uopprettelig.

  leone: Nei du misforstår, det er kun å sette «standard valg» til kun regga, enhver kan jo forandre dette til «alle» dersom en ønsker det selv. Det beste er selvsagt at sol innfører som standard at bloggeier må godkjenne først anonyme kommentarer før de vises, dette er mer eller mindre en standard på de fleste seriøse nettsteder som har blogg eller debattforum. Det hele går på å beskytte bloggeren, noe som er nødvendig i lengden.

  Tor

 11. mirapisani Says:

  Det er jo ikke det som er poenget Leone.. Hvor lenge skal SOL godta at man blir trakasert?
  Men på den annen side, jeg er på en møkkahaug, og det har jeg vel valgt sev.
  Mira

 12. Anonym Says:

  Som jeg skrev til Teia:) Jeg synes uansett at om man blogger her, bør man sette seg inn i hvordan bloggen fungerer. Da har man valget; stenge eller ikke.
  Man kan da ikke i etterkant legge skylde på sol for at man i skjødesløshet «glemte» å stenge av? Dette er bare snakk om bekvemmelighet, virker det som?
  Og som jeg har sett i flere kommentarer, kan man når som helst i etterkant gå inn i egen blogg og stenge av. Så selv om man har «glemt» å stenge, kan man jo fikse dette når som helst.
  Når man HAR valget, hvordan kan man etterpå klage over anonyme?:)
  -Jeanette-

 13. Jærskalden Tor Vidle Says:

  Vel Jeanette, dessverre er Vel Jeanette, dessverre er det ikke så enkelt som det tilsynelatende kan virke. Først, de aller fleste av oss har ikke noe i mot å få anonyme kommentarer, og som sagt er de aller fleste som kommenterer anonymt ok. Kort, vi ønsker jo i en ideell verden at alle fikk kommentert fritt, men dessverre er ikke verden ideell.

  Det funker nemlig slik at man som regel lar det stå åpent for alle, så går det greit en stund, men neste dag ligger det den leksa der midt i fleisen. Så stenger man en stund, håper det går over, kanskje gjør det det, kanskje ikke, kanskje forflytter vedkommende seg over i andre blogger (noe som ikke er uvanlig). Men så etter en tid åpner man gjerne igjen, men hele tiden litt på nåler, for en vet ikke når neste gang kommer, for den kommer garantert.

  Jeg har vært her såpass lenge at jeg vet hvordan det skjer, at det skjer, at folk har rømt herfra, at folk har fått lagt ut sine personlige data, osv osv. Så beklager, det er ikke enkelt alltid for oss som skriver her, man må nesten ha prøvd selv en god stund for å forstå.

  I dag har man egentlig 2 valg, enten å stenge helt av for anonyme kommentarer, eller sitte på nåler og vente til noen finner ut at de ønsker å lage helvete. Og ikke alle takler alt like godt å bli herjet med, mange skriver veldig personlige innlegg, endel kan være i sårbare situasjoner osv osv.

  De fleste seriøse nettsteder har i dag innført en eller annen slags kontroll på kommentarer før de vises, dette for å luke vekk useriøse, men og for å beskytte deres brukere som de tross alt er avhengige av. Og det er den enkelte bruker det går ut over direkte, ikke eierne av nettstedet. Flere og flere nettsteder tillater nå kun registrerte brukere å kommentere.

  Så jeg håper Sol følger opp dette, og som sagt de som ønsker å ha alt åpent hele tiden mister ikke den muligheten.

  Tor

 14. Anonym Says:

  Jada:) Jeg ser dine poeng, men kan allikevel ikke helt få meg til å forstå hvorfor man ikke kan ganske enkelt velge «stenge av»konsekvent? Om man er plaget av anonyme som du sier.
  Disse valgene blir vel ikke endret selv om de er «default» eller selvvalgte, vil jeg tro?
  Jeg synes, ja, unnskyld meg, at dette bare er et spørsmål om bekvemmelighet.
  «Hvor meget må jeg sette meg inn i for å blogge her»?
  He he…
  Jeg finner det vel ut:)
  Jeg har lovet på Teias blogg å registrere meg i kveld:)
  -Jeanette-

 15. Jærskalden Tor Vidle Says:

  Da ville det kanskje ikke Da ville det kanskje ikke være så mange igjen som holdt åpent Jeanette. De fleste av oss som har vært her lenge har fått sine doser i perioder. Selv er jeg nokså herdet, selv om jeg skruer av i perioder, ihvertfall personlige innlegg. Men dette gjelder ikke meg i grunnen. Jeg føler jeg har sett nok av andre som ikke nok har tålt dette.

  Og det er bare slik en gang at ikke alle nye eller endel andre forstår hvordan alt virker her uten at de skal henges på knagger for det. Dessuten vet man som sagt aldri når dritten kommer. Og det er ikke uten grunn at det strammes inn på de fleste nettsteder på dette området.

  Jasså? Du skal registrere deg? Hyggelig det. Kanskje begynne å blogg og? hehe

  Tor

 16. mirapisani Says:

  Jaja,veldig morsomt… Jeg forstår ikke en drit av hva derere sier.
  Hvor er anonymnknappen?
  Hvor er bekvemmeligheten her?
  Jeg er bare kokeforbanna på SOL..!
  Sint Mira i dag.:/

 17. -Jeanette- Says:

  HeI! Ja, nå har jeg blitt «stueren», som Teia, sa:D
  Om dritten kommer når man minst venter det, som du sier…Så kanskje man kan slette dritten?
  Men, men..alltid noen som havner i knipe?
  Synd at det blir slik, men…Jeg bare undrer; Om man kan velge default Skrive/lese, som jeg ser her i mine egne blogginnstillinger…Om den grønne/blå(hehe) knappen hadde stått på «bare registrerte brukere» fra begynnelsen av…?
  Og man selv velger å åpne etter en stund..for «alle»..Hva skjer da?
  Og poenget ditt blir litt rart. For du sier jo selv at du har valgt vekk anonyme for en stund, og siden valgt å ha bloggen åpen etterpå? Hva er forskjellen på default settings og selvvalgte?
  Dette er uansett dine egen valg. Det var mitt poeng, Tor:)

  Blogg selv…huff.
  Nei. Men man vet aldri?
  Synes bare at dere andre skriver så flott..
  Jeg blir alltid oppslukt av å lese i den tiden jeg har til rådighet foran pc`n, så det er vel ikke sannsynelig:)
  Nå gjelder det bare å huske passord og å logge seg inn:)
  PS; ta det med ro, jeg har IKKE tenkt å turne og kverulere i bloggene dine så meget som jeg har gjort ikveld:D

 18. Jærskalden Tor Vidle Says:

  Jeg er ikke helt sikker på Jeg er ikke helt sikker på om jeg heller akkurat nå forstår alt andre mener mirapisani, hehe.. Det ble liksom så voldsomt ut av det som egentlig er enkelt.

  Sinna på Sol? Går det an å si noe som bedrer humøret ditt? Dog får Sol tåle at noen er sinna på de av og til, det er så mange som er sinna på oss her i perioder, så litt får de og ta i mot..

  Tor

 19. Performed By STARBEAR. Says:

  Utestengelse av anonyme (= uregga). TOR: Hjertelig velkommen etter mht., denne problemstillingen! Slik utestengelse har jeg som kjent forfektet i hele min periode på Sol, uten synderlig respos da! Jeg har alltid sagt at den eller de som IKKE kan vedstå seg sine uttalelser under eget nick, (som også er «anonymt»), de er ikke meningsberettiget. All den tid, (som du også påpeker), det tar få sekunder å logge seg på.
  Alternativet er som vi har gjort på http://liberalt.ning.com (Liberalt Forum) at man MÅ være regga for å kunne kommentere i tillegg til å blogge. På den måten er det anonyme problem ikke noe problem overhodet!
  Et annet alternativ er, som du også nevner, at bloggoperatør har det systemet at bloggerne selv kan godkjenne kommentarer før de legges ut. VGblogg bl.a. har det systemet, og det fungerer helt utmerket.
  Følgelig er dette kun en trenering fra Sol sin side at de ikke gjør noe med det. Innvendinger som at impulsiviteten blir borte ved å gjøre noe av det her skisserte, er med respekt å melde bare tull, all den tid det altså tar kun få sekunder å logge seg på!
  Jeg tror heller at motstandere av slike systemer er personer som absolutt VIL kommentere anonymt, for derved å utleve sider av seg selv som de ikke våger dersom de måtte kommentere under eget nick!
  For egen del er dette ikke noe problem, ettersom jeg allerede er her under et ukjent nick, og kan kommentere uansett om jeg vil. For øvrig er det rart at ingen har «oppdaget» meg enda. Vel, ikke egentlig, da jeg nå sjelden skriver her, og når det gjøres, er det bare «svada» på lik linje med majoriteten ellers. Ergo er jeg vrien å skille fra den «gemene hop».
  Med hilsen STARBEAR – In Person – As himself.

 20. mirapisani Says:

  Nå lager du rart språk Bjøren. Men rulle meg i din sannhet kan jeg vel? @@@@@@ Tjosann! Plækk… Dunk. Splætt..

 21. mirapisani Says:

  Også havnet jeg jo hjemme… På liberalt.
  Tro det eller ei, men dedr er det faktisk godt å være.
  Man blir ikke kvalt.
  Man blir ikke vrengt oppetter veggen på hva man mener.
  Man blir ikke støvsugd i tilfelle man skulle mene noe annet.
  Man kan rett og slett værfe seg selv.

  Bye bye SOL…

 22. -trultemor Says:

  starbear har du behov for å bli oppdaget?
  Du har vel oppført deg fint da vettu…siden det ikke blir linket til deg;)
  Men hvilken interesse har du av å skrive svada egentlig?? Når du kan boltre deg så mye du vil på eget forum og blgg?? Nysgjerrig er du;)

  Det greie med registrert nick som er i bruk, er at man vet «hvem» man stenger ute.
  De som agerer uregistrert er det ikke så mye annet å gjøre enn å stenge ute (ved dårlig oppførsel)

  Forøvrig var det kjekt å se at du endelig kom med en saklig kommentar her uten å være ute etter å halshugge noen.

 23. Jærskalden Tor Vidle Says:

  Performed By STARBEAR:
  Jeg Performed By STARBEAR:
  Jeg ønsker ikke at ikke anonyme skal få lese her, det blir feil å stenge bloggen for andre enn regga. Den beste måten å få nye lesere og bloggere er at bloggen er åpen.

  Løsningen med at uregga/anonyme’s kommentarer først må godkjennes av bloggeier før de viser, tvinger seg frem alle steder. Det er en løsning som ivaretar alle sider, men først og fremst sikkerheten til den enkelte blogger.

  Sålenge det finnes mennesker uten skrupler som bla kan kanskje og legge ut andres personalia er man bare dessverre nødt til å møte den utviklingen med mottiltak for å beskytte brukerne.

  Tor

 24. Anonym Says:

  STARBEAR Alias Mr. Kinky på liberalt forum (LF). HA HA HA! Jeg ler meg snart ihjel av den døgenikten. På LF klarte han jo også å lure med seg Mirapisani inn i sitt kinky nettverk. Enda til så hevder han at han er overrasket over at han fortsatt ikke er oppdaget som anonym her på SOL. I tillegg kritiserer han et seriøst SOL, mer seriøst enn han noen gang selv kommer til å oppnå i sitt hermetisk lukkede «liberale» froum (observer LIBERAL som står for frihet) som kun er et forum for sleske kåte gamlinger.

 25. Performed By STARBEAR. Says:

  Betraktninger. Trultemor: Jeg kommer alltid med saklige kommentarer NÅR det er SAKLIGE saker ;-)))

  Tor: Ditt første punkt må hvert enkelt bloggsted individuellt vurdere hvordan ønsker å ha det. Enten en viss, stor andel useriøse anonyme i tillegg til hovedmengden seriøse skribenter, eller bare seriøse regga inserater. Det siste er best på lang sikt mener jeg subjektivt.
  Ditt punkt 2 er absolutt også aktverdig, noe også Sol snart bør tenke seriøst på.

  Ditt punkt 3 er jeg absolutt 100 % enig i. Og DER er vi framme ved mennesketypen du nevnte i innlegget ditt – Nemlig typen du ser eksempel på i «anonym» (14,49) over her. Disse er den typen som er troendes til ditt punkt 3. De har ingen meninger (eksempelvis her) om selve hovedtemaet, men sporer altid av i utenforliggende ting som de i sin syke fantasi TROR de vet noe om, men selvsagt heller ikke der (som ellers) aner noe om.
  Det er slike syke mennesker ALLE bloggsteder må gardere seg mot. Der har du 100% rett!!

  Med hilsen STARBEAR – In Person – As Himself.

 26. Anonym Says:

  Starbear om syk fantasi. Ja, der er han jo den fremste til å figurere seg, som han alltid gjør best selv. Og best fremtrer dette når han er langt inni (oppe i) seg selv, som han atter en gang er i ferd med å gjøre nå. Sakte men sikkert er vi igjen vitne til at svinepelsen forsvinner inn i sine egne rektale organer med møkkaprediken sin.

 27. Performed By STARBEAR. Says:

  Sykdomstegn. (Tillegg til mitt svar her oppe Kl 18,02 idag 10/12-08).
  Beklager Tor å måtte bruke bloggen din til besvarelse av syk svada a la «anonym» (Kl 19,12 her) som opplagt er den samme som fra Kl 14,49 ds.

  Men all den tid vi to sjelden er enige, kan vi enes om det lille vi ER enige om. Nemlig at nettopp «anonym» sitt siste svar her igjen bekrefter våre preventive beskyttelsesforslag mht. punkt 3 i ditt svar idag Kl 14,09. Nettopp slike personer er som sagt troende til å gjøre just det ditt svarpunkt 3 skisserer.
  Vedkommende her er nemlig sykelig opptatt av min person, noe som her godt bevises. Så, hadde vedkommende kunnet, ville resultatet blitt nettopp det du skisserer. Dette fordi h*n nå grundig dokumenterer ordtaket om «Å se splinten i sin brors øye, men ikke bjelken i sitt eget». Tilsvarende personer har tidvis blitt tatt, tiltalt og straffet for forfølgelse av kjendiser, (bl.a. Carola og hun ABBA-damen, eksempelvis).
  Så det er helt klart at slike mentalt ustabile galninger må enhver bloggoperatør beskytte seg og sine brukere mot med alle tenkelige midler!

  Så, bl.a. Sol: Nå må dere våkne opp før dere blir ufrivillige deltagere i en tragedie!
  Med hilsen STARBEAR – In Person – As himself.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggers like this: